Thiết kế PCB và phân tích PCB với PADS Professional Premium

01/12/2023

Thiết kế bảng mạch in có thể là một nhiệm vụ phức tạp nếu ứng dụng bạn đang sử dụng không cung cấp khả năng tự động hóa phù hợp. Đơn giản hóa toàn bộ quy trình bằng cách cung cấp tính năng tự động hóa ở những nơi quan trọng nhất. PADS Professional Premium cung cấp mọi thứ bạn cần để thiết kế PCB (thiết kế bảng mạch in) từ đơn giản nhất đến phức tạp nhất. Đầy đủ chức năng nhưng dễ sử dụng với các tính năng và công nghệ mới nhất. 

Cùng Vietbay tìm hiểu các thông tin ngay dưới đây nhé!!!

Tự động hóa định tuyến

Có thể giảm thời gian bố cục PCB tới 80%. Với việc thiết kế điện tử ngày càng phức tạp hơn, tự động hóa là một lợi thế lớn cho cả nhà thiết kế giàu kinh nghiệm và kỹ sư mới, những người “làm tất cả”.

Thiết kế PCB Rigid-flex

Tăng tốc bố cục bảng mạch rigid-flex bằng hệ thống hiểu được các khu vực uốn cong và các dạng hình học uốn riêng biệt khác mhau, bao gồm việc đặt các góc không đều và khả năng sử dụng khả năng định tuyến phong phú cho các thiết kế rigid-flex.

Thiết kế tần số vô tuyến (RF)

Các thiết bị điện tử sử dụng công nghệ không dây gigahertz đã tăng lên đáng kể. Điều này có nghĩa là các nhà thiết kế RF cần truy cập vào các công cụ thiết kế PCB cho phép tự động hóa thiết kế không dây.

Mô phỏng tín hiệu tương tự/hỗn hợp

Mô phỏng chức năng cấp độ toàn bo mạch với SPICE, VHDL, Verilog và các ngôn ngữ tiêu chuẩn ngành khác. Công cụ phân tích và hiển thị dạng sóng tích hợp cho phép đo giữa các điểm chuyển tiếp thông qua nhiều con trỏ và tìm kiếm sự kiện tương tác, tạo sơ đồ và biểu đồ đặc biệt cũng như xử lý hậu kỳ dạng sóng.

Phân tích tính toàn vẹn tín hiệu

Phân tích tính toàn vẹn tín hiệu được tích hợp với cả công cụ sơ đồ và bố cục, cho phép phân tích trước bố cục trong quá trình lựa chọn bộ phận và phiên bản, hỗ trợ xác định các ràng buộc tín hiệu và phân tích sau bố cục để xác minh rằng thiết kế đáp ứng yêu cầu.

Tim hiểu thêm: 

Liên hệ Vietbay để nhận được các gói ưu đãi đặc biệt: 

 

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành