Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn

Vietbay – Công ty cung cấp Giải pháp Số hoá và Dịch vụ phần mềm hàng đầu Việt Nam.

Sứ mệnh

Cung cấp các Giải pháp công nghệ mạnh mẽ với Dịch vụ hoàn hảo giúp Khách hàng phát triển bứt phá trong kỷ nguyên số hoá.

Giá trị cốt lõi

  • Dịch vụ thoả mãn Mong đợi của khách hàng
  • Giải pháp toàn diện với Một nhà cung cấp
  • Hợp tác với Cam kết