Teamcenter X trên Cloud – Top 6 lý do chọn sử dụng giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm

Teamcenter X – giải pháp quản lý quá trình phát triển sản phẩm và sản xuất trên nền tảng Cloud được ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu của thị trường…
22/09/2023

Các hãng bán công cụ thiết kế chip hy vọng vào ngành ô tô Trung Quốc khi Mỹ siết chặt xuất khẩu

Các hãng cung cấp công cụ thiết kế chip đặt hy vọng vào ngành công nghiệp ô tô đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc và nhu cầu ngày càng tăng…
22/08/2023

ModelSim – phần mềm xác mình và gỡ lỗi ASIC và FPGA

ModelSim mô phỏng hành vi, RTL và gate-level thành code - nhằm mang lại chất lượng thiết kế và năng suất gỡ lỗi cao hơn với trình biên dịch độc lập với…
22/08/2023
tanner-l-edit-ic

Tanner L-Edit IC

Tanner L-Edit IC có bốcục theo sơ đồ IC tùy chỉnh cho các thiết kế tín hiệu hỗn hợp, tương tự được xây dựng trên các tiêu chuẩn, OpenAccess, iPDK và TCL.…
22/08/2023

Phát triển ứng dụng doanh nghiệp trên nền tảng no-code và low-code của Mendix

Lập trình ứng dụng doanh nghiệp trên nền tảng công cụ no-code và low code của Mendix Mendix là một nền tảng phát triển ứng dụng năng suất cao do tập đoàn Siemens…
21/08/2023

Tips and Tricks phần mềm NX:  NX Sketch

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét một số cách để nâng cao hiệu suất của bạn trong môi trường phác thảo trên phần mềm NX bằng cách sử dụng một số…
08/08/2023

Phần mềm NX Tips and Tricks: Compare Body

Nếu bạn làm việc với các phiên bản khác nhau của cùng một sản phẩm, bạn có thể muốn biết những thay đổi nào đã được thực hiện giữa chúng. Điều này…
08/08/2023
phan-mem-nx

Tính năng mới trên phần mềm NX 2306 cho thiết kế

Bản phát hành mới nhất của phần mềm NX của Siemens đã được phát hành, với sự phản hồi quan trọng từ phía người dùng đã được thu thập, sẽ mang lại…
04/08/2023