Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Siemens EDA hợp tác phát triển nguồn nhân lực thiết kế vi mạch bán dẫn Việt Nam 2024

Ngày 29/02/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Siemens EDA tổ chức Hội nghị phát triển nguồn nhân lực thiết kế vi mạch bán dẫn Việt Nam năm 2024.…
29/02/2024

Thiết kế PCB và phân tích PCB với PADS Professional Premium

Thiết kế bảng mạch in có thể là một nhiệm vụ phức tạp nếu ứng dụng bạn đang sử dụng không cung cấp khả năng tự động hóa phù hợp. Đơn giản…
01/12/2023

Siemens và Microsoft hợp tác thúc đẩy việc áp dụng AI trong nhiều ngành

Siemens và Microsoft đang tăng cường quan hệ đối tác bằng cách mang lại lợi ích của AI cho các ngành công nghiệp trên toàn thế giới. Bước đầu tiên, các công…
02/11/2023

Chú thích mô tả nhất quán trong Simcenter Testlab 2306: Dữ liệu là bạc, dữ liệu & siêu dữ liệu là vàng

Chú thích mô tả nhất quán trong Simcenter Testlab 2306: Dữ liệu là bạc, dữ liệu & siêu dữ liệu là vàng. Đúng vậy, dữ liệu chỉ có giá trị khi bạn…
09/10/2023

Teamcenter X trên Cloud – Top 6 lý do chọn sử dụng giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm

Teamcenter X – giải pháp quản lý quá trình phát triển sản phẩm và sản xuất trên nền tảng Cloud được ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu của thị trường…
22/09/2023

Các hãng bán công cụ thiết kế chip hy vọng vào ngành ô tô Trung Quốc khi Mỹ siết chặt xuất khẩu

Các hãng cung cấp công cụ thiết kế chip đặt hy vọng vào ngành công nghiệp ô tô đang phát triển mạnh mẽ của Trung Quốc và nhu cầu ngày càng tăng…
22/08/2023

ModelSim – phần mềm xác mình và gỡ lỗi ASIC và FPGA

ModelSim mô phỏng hành vi, RTL và gate-level thành code - nhằm mang lại chất lượng thiết kế và năng suất gỡ lỗi cao hơn với trình biên dịch độc lập với…
22/08/2023
tanner-l-edit-ic

Tanner L-Edit IC

Tanner L-Edit IC có bốcục theo sơ đồ IC tùy chỉnh cho các thiết kế tín hiệu hỗn hợp, tương tự được xây dựng trên các tiêu chuẩn, OpenAccess, iPDK và TCL.…
22/08/2023