Chính sách cấp phép Autodesk
Chính sách cấp phép Autodesk
Tìm hiểu về chính sách cấp phép của Autodesk: Stand-alone license:cho phép khách hàng cài đặt các sản phẩm Autodesk lên một máy duy nhất. Loại license này thường được dùng cho cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ do không yêu cầu phải có sự quản lý tập trung.
Tin đọc nhiều
  • Chính sách cấp phép Microsoft
    Tại Việt Nam Microsoft cung cấp các sản phẩm theo 3 dạng giấy phép OEM, OLP, FPP. Với mỗi sản phẩm thì đều có các chương trình cấp phép đi cùng nó.
  • Các hình thức cấp phép Microsoft phổ biến tại thị trường Việt Nam
    Giấy phép là gì? Microsoft không bán phần mềm, chỉ bán giấy phép sử dụng phần mềm. Phần mềm Microsoft được bảo vệ như là tài sản trí tuệ. Phần mềm Microsoft có thể sử dụng khi phù hợp với các điểu khoản sau: Giấy phép thỏa thuận sử dụng phần mềm – dành cho FPP (Full packed Product) và OEM (Original Equipment Manufacturer) Giấy phép sử dụng cho các chương trình cấp phép của Microsoft như Open License, Open Value, Select License, Enterprise Agreement …
  • Hình thức cấp phép của Microsoft Office
    Office là một trong các ứng dụng được dùng nhiều nhất tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ cung cấp cho quý khách hàng các hình thức mua hàng tại Việt Nam       Tại Việt Nam có 2 hình thức cấp phép chính.  
CẦN CÓ KẾ HOẠCH PHÒNG THỦ, BẢO VỆ TRƯỚC CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG NGUY HIỂM
Tấn công mạng đang nhắm đến mọi đối tượng cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, do đó cần có một kế hoạch đối phó bài bản.
Autodesk ngưng bán giấy phép bản quyền vĩnh viễn
Vào tháng 2 năm 2015, Autodesk đã thông về kế hoạch ngưng cung cấp giấy phép bản quyền vĩnh viễn cho hầu hết các sản phẩm phần mềm đơn lẻ. Bước đầu tiên trong kế hoạch chuyển đổi hẳn sang hình thức cấp phép ....
Chính sách cấp phép Autodesk
Tìm hiểu về chính sách cấp phép của Autodesk: Stand-alone license:cho phép khách hàng cài đặt các sản phẩm Autodesk lên một máy duy nhất. Loại license này thường được dùng cho cá nhân và các doanh nghiệp nhỏ do không yêu cầu phải có sự quản lý tập trung.
Chính sách cấp phép Microsoft
Tại Việt Nam Microsoft cung cấp các sản phẩm theo 3 dạng giấy phép OEM, OLP, FPP. Với mỗi sản phẩm thì đều có các chương trình cấp phép đi cùng nó.
Hình thức cấp phép Symantec
Nếu nói đến lĩnh vực bảo mật thì cái tên Symantec hiển nhiên sẽ gần như xuất hiện đầu tiên. Tập đoàn Symantec được thành lập vào năm 1982, đặt trụ sở tại California, Mỹ. Symantec nổi tiếng với các giải pháp anti virus thông minh.