Chính sách cấp phép IBM

18/05/2023

Cách tính license mới của IBM theo đơn vị bộ vi xử lý

Processor Value Unit (PVU) Licensing

Bắt đầu từ 25/07/2006, IBM thông báo việc thay đổi cách tính license mới với cấu trúc Processor Value Unit (PVU). Thay đổi này ảnh hưởng đến các sản phẩm của IBM sử dụng cách tính theo processor trong cách dòng sản phẩm Websphere, Tivoli, Lotus, Information Management.

IBM sẽ thực hiện việc chuyển đổi từ processor sang các đơn vị (PVU) để tính giá. Bảng chuyển đổi như dưới đây (IBM định nghĩa 1 processor là 1 core):

Loại chip

Số lượng core

Số unit/core

Single core (cho tất cả các HĐH) 1 100
RISC Dual-core 2 100
Itanium Dual-core 2 100
x86 Quad-core hoặc Dual-core 4 hoặc 2 50
PowerPC 970 Dual-core 2 50
Power 5 QCM Quad-core Module (QCM) 4 50
Sun T1 Octi-core,Hexa-core, hoặc Quad-core 8, 6, hoặc 4 30

Chuyển đổi sang Processor Value Units (PVU)

Để chuyển từ cách tính license theo processor sang cách tính mới theo PVU, IBM sử dụng hệ số 100. Ví dụ, khi tính theo processor mỗi core của hệ thống x86 dual-core sẽ yêu cầu “một nửa” license. Để chuyển đổi sang PVU, khách hàng nhân giá trị 0.5 đối với 1 processor license với hệ số 100 để có được giá trị PVU là 50

Thông qua việc sử dụng hệ số 100, IBM loại bỏ được các phân số lẻ và đơn giản được việc quyết định số lượng license cần phải mua cho mỗi server. Và cũng giống như cách tính license trước đó, PVU của một sản phẩm cũng có khả năng chuyển đổi giữa các hệ thống. Điều này giúp khách hàng đảm bảo được sự đầu tư và tăng khả năng linh động khi nâng cấp hệ thống.

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành