Chính sách cấp phép Red Hat

10/05/2018

So sánh các hình thức subscription

Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform

Basic

Standard

Premium

Standard

Premium

·Hỗ trợ qua web và điện thoại 24×7

·Trả lời trong vòng 1 tiếng đối với các vụ quan trọng (trung bình 4 tiếng)

·Không giới hạn số vụ hỗ trợ

·Cập nhật qua hệ thống mạng của Redhat

v

v

·Hỗ trợ qua web và điện thoại 5×12

·Trả lời trong vòng 1 tiếng đối với các vụ quan trọng (trung bình 4 tiếng)

·Không giới hạn số vụ hỗ trợ

·Cập nhật qua hệ thống mạng của Redhat

v

v

·Hỗ trợ qua web

·Trả lời trong vòng 2 ngày business

·Cập nhật qua hệ thống mạng của Redhat

v

Giá (tham khảo)

Giá/máy/năm

$349

$799

$1,299

$1,499

$2,499

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành