Tối ưu hóa chức năng Smart Plot (in thông minh) trong Zwcad 2024 SP1

27/11/2023

     Tính năng Smart Plot hỗ trợ người dùng in hàng loạt nhiều bản vẽ, nâng cao đáng kể hiệu quả của quá trình in. Ở phiên bản Zwcad 2024 SP1, Zwsoft tiếp tục tối ưu và cải thiện chức năng của Smart Plot với nhiều cải tiến.

Cùng Vietbay tìm hiểu những cải tiến nào được thêm ngay dưới đây:

Plot open drawings trong Smart Plot 

     Các tùy chọn đầu ra khi in hiện bao gồm tính năng “Plot open drawing”, cho phép người dùng in trực tiếp tất cả các bản vẽ đang mở trong ZWCAD.

Hình 1. Tùy chọn in mới “Plot open drawings”

Multi-document plot

     Các tùy chọn đầu ra khi in in hiện bao gồm tính năng “Multi-document plot”, tính năng này cho phép người dùng in đồng thời nhiều bản vẽ từ các thư mục khác nhau, cải thiện đáng kể hiệu quả của việc in nhiều bản vẽ.

Hình 2. Tùy chọn in mới “Multi-document plot”

     Số lượng bản vẽ đã chọn sẽ được hiển thị trong hộp thoại và người dùng có thể sử dụng tính năng xem trước “Preview” để xác minh xem đã chọn đúng bản vẽ trước khi in hay chưa.

Hình 3. Số lượng bản vẽ được chọn sẽ được hiển thị trong hộp thoại

Chế độ in theo khổ giấy: “Same drawing size”

     Khi chọn khổ giấy để in, tùy chọn mới “Same drawing size” đã được thêm vào. Khi bạn chọn tùy chọn “Same drawing size” để in trong không gian mô hình chứa các bản vẽ có kích thước khổ giấy khác nhau, nó sẽ tự động nhận dạng và in các bản vẽ có kích thước giấy tương ứng.

Hình 4. Nhận biết các kích thước khung khác nhau để in

     Tính năng “Same drawing size” của phiên bản hiện tại chỉ hỗ trợ nhận dạng kích thước khung hình chuẩn với tỷ lệ 1:1 để in. Nếu không xác định được khung chuẩn thì sẽ mặc định in khổ A4.

Block Setting: Thêm danh sách thả xuống để chọn khối Block

    Trong hộp thoại Block Setting, một danh sách thả xuống mới đã được thêm vào “Block name”. Người dùng có thể liên kết tên block với cấu hình in liên quan bằng cách chọn tên block thích hợp.

Hình 5. Người dùng có thể liên kết tên block với các cấu hình in liên quan bằng cách chọn chúng

Tham khảo thêm các thông tin khác: 

Liên hệ Vietbay để nhận được các gói ưu đãi đặc biệt: 

 

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành