Zwcad 2023 SP1: Online Document

21/02/2023
       Với Zwcad 2023 SP1, các bản vẽ trên các thiết bị của bạn có thể được đồng bộ hóa với không gian lưu trữ đám mây. Người dùng có thể tải các bản vẽ lên đám mây một cách tự động hoặc thủ công. Bằng cách này, rủi ro mất dữ liệu bản vẽ có thể giảm đáng kể và khách hàng có thể truy cập phiên bản bản vẽ mới nhất trực tiếp từ đám mây một cách thuận tiện.
       Bạn có thể tìm thấy tính năng Online Documents trên thanh Ribbon (tab “Online”) hoặc menu (tab “File”). Hiện tại, Zwcad hỗ trợ hai nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ đám mây: Huawei Cloud và Baidu Pan.
Hình 1. Hiện tại Zwcad hỗ trợ cung cấp nền tảng lưu trữ đám mây của Huawei và Baidu
       Người dùng có thể chọn chế độ đồng bộ hóa. Nếu bạn chọn đồng bộ hóa tự động, các bản vẽ sẽ tự động được lưu đồng thời vào đường dẫn thư mục trên thiết bị và thư mục tương ứng trên dữ liệu đám mây khi bạn lưu chúng.
Hình 2. Chọn tùy chọn này sẽ đồng bộ hóa với đường dẫn trên thiết bị và đám mây mỗi khi bản vẽ được lưu
       Nếu bạn chọn lưu thủ công, các bản vẽ đã lưu sẽ không được tự động đồng bộ hóa với thư mục tương ứng. Bạn cần nhấp vào nút “Save to Cloud” và “Upload Multiple” để đồng bộ hóa bản vẽ lên dữ liệu đám mây theo cách thủ công.
Hình 3. Sử dụng chức năng “Save to Cloud” hoặc “Upload Multiple” để đồng bộ bản vẽ
lên đám mây theo cách thủ công

       Có thể xem trạng thái đồng bộ của bản vẽ bằng cách mở bảng ZWCAD Syble trên thanh thông báo. Trên bảng điều khiển, bạn có thể xem tiến trình đồng bộ hóa và có thể thực hiện các thao tác cơ bản trên bản vẽ đã chọn.

Hình 4. Nhấp vào biểu tượng để mở ZWCAD Syble

Việc lưu trữ đồng bộ dữ liệu thiết kế giữa máy tính và dữ liệu đám mây sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn!

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/Viber/Zalo/Whatsapp: 091 929 5520
Email: [email protected]
Website: www.vietbay.com.vn * www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành