Zwcad 2023 SP2: Tối ưu hóa chức năng so sánh bản vẽ

       Các nhà thiết kế thường cần cập nhật các phiên bản của bản vẽ khi họ đang vẽ và đôi khi họ có thể quên sự khác biệt giữa hai phiên bản. Sử dụng chức năng File Compare có thể tự động và nhanh chóng xác định sự khác biệt giữa các bản vẽ và giúp các nhà thiết kế xác định các vấn đề.

       Trong phiên bản này, bốn khía cạnh của chức năng File Compare đã được tối ưu hóa:

 
1. Zwcad đã cải thiện hiệu quả so sánh giữa các bản vẽ tỷ lệ lớn và phức tạp và giảm thời gian so sánh. Trong hầu hết các trường hợp, Zwcad đã tránh được khả năng chương trình so sánh không có phản hồi do các bản vẽ quá lớn hoặc quá nhiều thực thể phức tạp.
 
2. Hiệu quả của việc chuyển đổi bộ lọc đã được cải thiện. Việc chuyển đổi có thể được thực hiện mượt khi mở hoặc đóng bộ lọc "Text" hoặc sửa đổi loại Revision Cloud trên bảng điều khiển panel.
Hình 1. Sử dụng bộ lọc “Text” và đám mây sửa đổi mượt mà hơn.
 
3. Tính chính xác của việc so sánh tệp đã được tối ưu hóa. Zwcad đã sửa các lỗi như tô màu và các hộp giới hạn quá lớn trong quá trình so sánh mtext, mleader, dimensions, block reference, v.v trên các phiên bản phần mềm trước đó.
Hình 2. Vấn đề hộp giới hạn quá lớn đã được khắc phục.
 
4. Tính dễ sử dụng của chức năng File Compare đã được cải thiện. một thanh trạng thái sẽ xuất hiện khi so sánh các tệp. Người dùng có thể sửa đổi màu của Revision Cloud trên Ribbon. Chú giải công cụ được thêm vào bảng cài đặt của công cụ File Compare.
 
Hình 3. Thanh tiến trình sẽ được hiển thị trong quá trình so sánh tệp

 
Hình 4. Có thể thay đổi màu của revision cloud trên Ribbon và các chú giải công cụ được thêm vào.

       Với việc thay đổi tối ưu hóa lại các tùy chọn liên quan đến công cụ so sánh bản vẽ “File Compare” sẽ rút ngắn thời gian phát hiện những sửa đổi của các phiên bản của bản vẽ, giúp người dùng tối ưu hóa thời gian để tập trung vào công việc thiết kế của mình.


Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/Viber/Zalo/Whatsapp: 091 929 5520
Email: [email protected]
Website: www.vietbay.com.vn * www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn