Sự khác nhau giữa các hình thức cung cấp giấy phép sở hữu phần mềm bản quyền từ Microsoft

06/05/2023

Tại bài viết này, Vietbay sẽ giới thiệu cho bạn những sự khác nhau giữa các hình thức cung cấp giấy sỏ hữu phần mềm bản quyền từ Microsoft.Tìm hiểu ngay dưới đây nhé!!!

Sự khác nhau giữa các hình thức cấp phép OEM, Retail và Volume Licenses

Khi nói đến mua giấy phép có một số kênh khác nhau mà bạn có thể thông qua đó để mua. Đó là FPP (đóng gói đầy đủ), OEM (Original Equipment Manufacturer) và Volume Licensing. Vì vậy, sự khác biệt chính giữa các kênh là gì, và những gì họ đã tác động vào quyền cấp phép của bạn? Bởi vì nó là quyền sử dụng mà bạn nhận được với các phần mềm mà chủ yếu là phân biệt giữa các kênh.

Chúng ta hãy bắt đầu bằng cách nhìn vào giấy phép FPP

Giấy phép FPP được mua từ bán lẻ và cung cấp một cách nhanh chóng và thuận tiện cho khách hàng đòi hỏi ít hơn năm giấy phép để mua phần mềm của họ. Giấy phép bán thông qua FPP là một trong hai giấy phép đầy đủ, giấy phép nâng cấp. Giấy phép đầy đủ không cần bất kỳ phiên bản trước hiện có của phần mềm được cài đặt trên máy, trong khi một giấy phép nâng cấp cho phép bạn chi phí 1 cách hiệu quả nâng cấp lên một phiên bản mới hơn của phần mềm mà bạn đã được cấp giấy phép.

Khi bạn mua phần mềm FPP bạn đang tham gia vào một thỏa thuận với Microsoft nói rằng bạn sẽ tuân thủ các quyền sử dụng kết hợp với phần mềm. Những quyền này bao gồm chi tiết như quyền hạ cấp, mà bạn thường không có được với các phần mềm FPP, bao nhiêu thiết bị mà bạn được phép cài đặt các phần mềm lên, cho dù bạn có quyền đưa phần mềm đó sang máy tính khác (quyền chuyển nhượng) hay không và ngày nay cho dù bạn được phép sử dụng các phần mềm cho thương mại hay không.

Phần mềm OEM là phần mềm được cài đặt sẵn khi bạn mua một máy tính mới

Ví dụ như khi bạn mua một máy tính mới nó có thể đi kèm với một giấy phép OEM bản sao của Windows 8 Pro được cài đặt sẵn trên đó. Một trong những lợi ích chính của việc này là bạn sau đó biết rằng phần mềm đã được cài đặt đúng và đang hoạt động tốt và nếu có bất kỳ vấn đề đó là trách nhiệm của nhà sản xuất máy tính hoặc cài đặt để cung cấp hỗ trợ chứ không phải là Microsoft.

Một lần nữa, việc sử dụng phần mềm OEM được quy định trong tài liệu Microsoft Software License Terms. Vì vậy, ví dụ nó sẽ chi tiết với Windows 8 Pro được cấp phép thông qua OEM bạn có được quyền hạ cấp hạn chế ở chỗ bạn có thể hạ cấp từ xa trở lại như hai phiên bản trước đó nếu bạn muốn, hoặc Windows 7 Professional hoặc Windows Vista Business. Nhưng điều đó không có quyền chuyển nhượng, do đó, các phần mềm có thể không được loại bỏ khỏi máy tính nó được cài đặt ban đầu và cài đặt khác, tuy nhiên, bạn được phép chuyển nhượng máy tính hoàn chỉnh với các phần mềm cấp phép OEM cho người dùng mới nếu cần thiết.

Kênh thứ ba, bạn có thể mua phần mềm thông qua là số lượng giấy phép

Có một số các thỏa thuận số lượng giấy phép bạn có thể mua thông qua và các thỏa thuận đã được thiết kế để phù hợp với các yêu cầu khác nhau của tất cả các kích cỡ và loại hình tổ chức. Có những thỏa thuận nhắm vào doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hình thức mở rộng và mở cửa Giá trị, và các thỏa thuận nhằm vào các doanh nghiệp vừa và lớn theo hình thức Select Plus (Thêm Chọn) và (Enterprise Agreements) Thỏa thuận Doanh Nghiệp.

Sử dụng phần mềm mua thông qua các thỏa thuận này được điều khiển bởi một số yếu tố, bản hiệp định có thể chứa một số quyền sử dụng cụ thể để mua thông qua thỏa thuận đó, nhưng quyền sử dụng mỗi sản phẩm có thể được tìm thấy trong các tài liệu Danh sách Sản phẩm và tài liệu Quyền Sử dụng Sản phẩm (PUR). Bạn có thể tải về danh sách sản phẩm và PUR từ đây: http://www.microsoftvolumelicensing.com.

Ví dụ, với một Thỏa Thuận Doanh nghiệp, quyền chuyển giao cho các phần mềm được chi tiết trong tài liệu Thỏa Thuận Doanh nghiệp riêng của mình, nói rằng giấy phép chỉ có thể được chuyển giao sau khi đã thanh toán đầy đủ và rằng họ chỉ có thể được chuyển cho các chi nhánh hoặc một bên thứ ba như là một phần của sự tách bỏ hoặc sáp nhập. Vì vậy, nó luôn luôn quan trọng khi kiểm tra các văn bản thỏa thuận vì họ sẽ liệt kê chi tiết cụ thể các quyền cho các thỏa thuận riêng của mình, nhưng còn về các điều khoản chung?

Vâng đây là nơi mà các tài liệu như Danh Sách Sản Phẩm và PUR vào cuộc. Danh sách Sản phẩm cung cấp thông tin hàng tháng về phần mềm Microsoft và dịch vụ trực tuyến được cấp phép thông qua các thỏa thuận cấp phép số lượng, và các chi tiết phần mềm sẵn có thông qua các hiệp định khác nhau, cũng như cách di chuyển Software Assurance, giấy phép đi lên và chương trình khuyến mãi có sẵn. PUR đi vào chi tiết về các điều khoản cấp phép số lượng chung cho mỗi mô hình cấp giấy phép cộng với quyền sử dụng sản phẩm cụ thể. Tất cả các tài liệu này với nhau có thể được sử dụng để xác định các điều khoản giấy phép cho các sản phẩm mua thông qua các thỏa thuận cụ thể.

Ví dụ, khi bạn mua Windows 8 Pro thông qua Volume Licensing giấy phép là một chỉ giấy phép nâng cấp. Có nghĩa là các thiết bị đã phải được cấp phép cho một hệ điều hành đủ điều kiện trước khi cài đặt nâng cấp của Windows. Danh sách sản phẩm có chứa tất cả các chi tiết sau này bao gồm một danh sách các hệ điều hành vòng loại mỗi thỏa thuận. Trong khi PUR đi vào chi tiết hơn về nơi Windows 8 Pro có thể được cài đặt và những người có thể truy cập vào phần mềm hoặc tại địa phương hoặc từ xa.

Quyền sản phẩm quan trọng khác mà bạn nhận được khi mua giấy phép của bạn thông qua Cấp phép Số lượng là quyền phản ánh lại và hạ cấp đầy đủ. Quyền hạ cấp một lần nữa được nêu chi tiết trong PUR, và bạn có thể tìm thấy chi tiết về quyền phản ánh lại trong các tài liệu thỏa thuận cụ thể.

Vì vậy, để kết thúc, chúng ta đã thấy rằng có một số cách khác nhau để bạn có thể mua giấy phép của bạn, và sự sẵn có của phần mềm thay đổi qua các kênh, nhưng tác động chính trên các giấy phép mua thông qua FPP, OEM hoặc Volume Licensing là quyền sử dụng bạn có được với phần mềm.

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành