Có gì trong bản cập nhật mới nhất của microsoft teams

29/09/2023

Cùng Vietbay khám phá các tính năng nổi bật của Microsoft Teams trong lần cập nhật mới này.

Giữ cho cuộc họp của bạn luôn sinh động với hình nền động

Trước khi bắt đầu cuộc họp hãy chọn Effects and Avatars > Video Effect tại màn hình chờ trước khi bắt đầu cuộc họp. Tiếp đó chọn hình nền có biểu tượng video ở góc ảnh xem trước.

Nhận các chi tiết quan trọng của cuộc họp với chế độ thu gọn

Ở chế độ thu gọn, bản xem trước tin nhắn sẽ bị ẩn khỏi danh sách trò chuyện, hiển thị nhiều cuộc trò chuyện của bạn hơn. Các tin nhắn liên tiếp từ cùng một người gửi được cô đọng và phân tách bằng dấu ngắt dòng. Để sử dụng chế độ trò chuyện thu gọn trong Teams. Hãy chọn Setting and more > Setting và chuyển Chat Desity sang Compact.

Chỉnh sửa và trả lời tin nhắn cụ thể trong cuộc trò chuyện bằng menu di chuột

Di chuột qua tin nhắn của bạn và lựa chọn Reply để trả lời cuộc trò chuyện. Di chuột qua tin nhắn bạn đã gửi và chọn Edit để thay đổi tin nhắn bạn đã gửi.

Tham gia hội thảo qua tối đa 3 thiết bị

Luôn đi theo đúng hướng với danh sách nhiệm vụ của Microsoft Loop

Sắp xếp các nhiệm vụ của bạn trong Microsoft Loop để theo dõi chúng trên nhiều ứng dụng. Chỉnh sửa thành phần danh sách nhiệm vụ của bạn trong Outlook hoặc Teams để xem các thay đổi được đồng bộ hóa trên Microsoft Planner và To Do.

Hướng dẫn tham gia cuộc gọi Teams nhanh hơn trên thiết bị di động

Các bản cập nhật mới cho giao diện người dùng thiết bị điện thoại Teams cho phép tham gia cuộc họp nhanh hơn và điều hướng dễ dàng hơn trên các ứng dụng. Trải nghiệm ít lỗi quay số hơn với bàn phím quay số của điện thoại Teams được thiết kế lại và chế độ xem “chỉ bàn phím quay số” mới ở chế độ ngang.

Cải tiến ủy quyền cuộc gọi

Giờ đây, người đại diện cuộc gọi có thể dễ dàng chuyển đổi giữa các tab và xem bản ghi cuộc gọi của chính họ và người được ủy quyền của họ. Người đại diện cũng có thể xem và tham gia các cuộc gọi hiện hoạt do người đại diện xử lý và cho phép người đại diện tham gia các cuộc gọi hiện hoạt của họ.

Kết nối nhanh chóng với số điện thoại đường dây nóng của Teams

Giờ đây, bạn có thể lập trình cho các thiết bị được chứng nhận của Microsoft Teams Phone để quay số trực tiếp đến một số điện thoại hoặc liên hệ cụ thể, chẳng hạn như các dịch vụ khẩn cấp hoặc bộ phận trợ giúp của tổ chức. Khi người dùng nhấc điện thoại Teams lên, nó sẽ tự động quay số điện thoại được lập trình sẵn. Điện thoại được bật Giấy phép thiết bị dùng chung nhóm có thể được định cấu hình thông qua cài đặt thiết bị hoặc trung tâm quản trị nhóm.

Thông báo thư thoại được bảo vệ

Bây giờ bạn sẽ nhận được thông báo trong Nhóm khi bạn nhận được thư thoại được bảo vệ. Thông báo sẽ hiển thị trong ứng dụng Cuộc gọi trong Nhóm, nơi bạn có thể bấm vào liên kết để mở thư thoại trong ứng dụng web Outlook.

Nguồn: Microsoft

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành