Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm PLM (Poduct LifeCycle Management)
Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm PLM (Poduct LifeCycle Management)
Siemens là nhà cung cấp hàng đầu thể giới về giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm PLM (Poduct LifeCycle Management) được ứng dụng để quản lý toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm từ khâu thiết kế ý tưởng sản phẩm cho đến khâu sản xuất, cung cấp ra thị trường, bảo hành bảo trì sản phẩm.
Tin đọc nhiều
  • Teamcenter - Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) tốt nhất hiện nay
    Với các công cụ của Teamcenter giúp quản lý toàn bộ dữ liệu, các thông tin thiết kế, các thông tin phản hồi hiệu chỉnh, phê duyệt thiết kế với khả năng liên kết dữ liệu với nhiều nguồn nhiều loại phần mềm thiết kế khách nhau từ dữ liệu thiết kế 3D, dữ liệu mô phỏng, dữ liệu số, dữ liệu thiết kế điện, điện tử...
  • Giải pháp Quản lý dữ liệu Siemens PLM – Teamcenter
    Teamcenter là giải pháp cần thiết cho hầu hết các DN sản xuất lớn, có nhiều cơ sở phân tán và mạng lưới phân phối rộng nhờ chức năng quản lí tập trung toàn bộ thông tin, qui trình liên quan đến sản phẩm trong suốt vòng đời. 
  • QUẢN LÝ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT VỚI TEAMCENTER
    Một khâu quan trọng trong vòng đời sản phẩm là quản lý qui trình sản xuất sản phẩm. Sản phẩm sau khi được thiết kế sẽ được chuyển sang giai đoạn xây dựng qui trình sản xuất (sử dụng vật liệu nào, qui trình gia công chi tiết theo thứ tự ra sao, ở mỗi giai đoạn cần những máy nào...) Dựa trên tất cả thông tin này sẽ cho biết được tổng thời gian của cả qui trình sản xuất, từ đó cho phép người dùng nghiên cứu tối ưu thời gian, vật liệu trong cả quá trình sản xuất, đưa ra những cải tiến, nhằm thúc đầy việc tăng thời gian sản xuất, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành.
Quản lý vòng đời sản phẩm trong Doanh nghiệp với giải pháp Siemens Teamcenter
Hãy xem giải pháp Siemens PLM Teamcenter kết nối mọi người trong doanh nghiệp với thông tin sản phẩm có giá trị cần thiết để đưa ra những quyết định quan trọng tạo ra sản phẩm tốt hơn.
Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm PLM (Poduct LifeCycle Management)
Siemens là nhà cung cấp hàng đầu thể giới về giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm PLM (Poduct LifeCycle Management) được ứng dụng để quản lý toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm từ khâu thiết kế ý tưởng sản phẩm cho đến khâu sản xuất, cung cấp ra thị trường, bảo hành bảo trì sản phẩm.
Các chiến lược Product Data Management (PDM) tốt nhất để quản lý hiệu quả các thiết kế và quy trình CAD
Nhóm thiết kế của các công ty hoạt động hiệu quả có năng suất cao hơn tới 25% so với các công ty cùng ngành. Tải xuống sách điện tử Ebook của công ty nghiên cứu Tech-Clarity "Giảm thời gian lãng phí trong thiết kế CAD
Giải pháp Quản lý dữ liệu Siemens PLM – Teamcenter
Teamcenter là giải pháp cần thiết cho hầu hết các DN sản xuất lớn, có nhiều cơ sở phân tán và mạng lưới phân phối rộng nhờ chức năng quản lí tập trung toàn bộ thông tin, qui trình liên quan đến sản phẩm trong suốt vòng đời.