Hợp lý hóa việc kiểm tra và đánh giá chất lượng với Teamcenter

13/03/2024

Các công cụ đánh giá chất lượng được sử dụng để thực hiện kiểm toán thường là các thành phần phần mềm độc lập, dẫn đến khoảng cách giữa các nỗ lực về chất lượng và tuân thủ. 

Do đó, giá trị thu được từ việc xử lý các phát hiện đánh giá và sử dụng quy trình giải quyết vấn đề sẽ giảm đi và các bài học hiệu quả rút ra không được tích hợp đầy đủ vào các quy trình chất lượng.

Công nghệ Siemens Digital Industries Software giúp thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số này. Chất lượng Teamcenter được phát hành gần đây bao gồm mô-đun Đánh giá & Kiểm tra Chất lượng Teamcenter mới , hỗ trợ độc đáo các quy trình kiểm tra hiệu quả thông qua nền tảng hợp tác thống nhất. 

Cùng Vietbay tìm hiểu thông tin chi tiết ngay dưới đây nhé!

teamcenter (1)

Tại sao khoảng cách về chất lượng và tuân thủ lại khiến việc kiểm tra chất lượng trở nên khó khăn

Bất chấp các mục tiêu chất lượng của các ngành công nghiệp/sản xuất, chất lượng và sự tuân thủ đôi khi có mâu thuẫn với nhau. 

Về mặt lý thuyết, các biện pháp tuân thủ được thiết kế để đảm bảo chất lượng và an toàn cho sản phẩm của bạn, phù hợp với chính sách quản lý chất lượng của doanh nghiệp. Chất lượng và an toàn là yêu cầu bắt buộc trong quy trình sản xuất mà bạn sử dụng và trong các sản phẩm bạn cung cấp.

Tuy nhiên, tính nghiêm ngặt và bằng chứng được yêu cầu bởi nhiều tiêu chuẩn quy định và ngành đã vô tình dẫn đến những nỗ lực nặng nề trong việc ghi chép.

Xung đột này đặc biệt rõ ràng khi các cuộc kiểm toán và đánh giá được tiến hành trong một hệ thống truyền thống, nơi các khía cạnh khác nhau về chất lượng và sự tuân thủ được quản lý dưới dạng các bộ phận độc lập trong các hệ thống bị ngắt kết nối. 

Bộ phận chất lượng tập trung vào việc đảm bảo rằng quy trình sản xuất và sản phẩm hoàn thiện đạt được các tiêu chuẩn chất lượng và an toàn được thiết lập cho sản phẩm theo thiết kế và kế hoạch. 

Bộ phận tuân thủ và các kiểm toán viên liên quan (cả nội bộ và bên ngoài) đang tập trung vào việc chứng minh cho các cơ quan quản lý và công nghiệp rằng quy trình và sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn của họ. Những điểm trọng tâm này có thể và nên bổ sung cho nhau, nhưng các hệ thống riêng biệt cản trở sự tương tác giữa các bộ phận và tạo ra nguy cơ khác biệt đáng kể giữa hai bên.

Tầm nhìn về kiểm toán chất lượng bổ sung và tuân thủ

Để đảm bảo các giải pháp tuân thủ liên tục, theo thời gian thực với các tiêu chuẩn chất lượng chính và hướng dẫn của ngành, đồng thời tạo điều kiện đạt được hiệu quả chất lượng sản phẩm và quy trình. Đòi hỏi cần có ba yêu cầu chính để đáp ứng được mục tiêu này là:

Đầu tiên, một đường trục kỹ thuật số hợp tác và tích hợp cho dữ liệu và tài liệu sẽ cung cấp khả năng hiển thị cho tất cả các bên liên quan về thông tin liên bộ phận có liên quan và thông tin đó sẽ luôn được cập nhật. 

Thứ hai, một hệ thống quản lý chất lượng toàn diện sẽ giám sát:

  • Kiểm soát thiết kế và sản xuất
  • Xác nhận quá trình
  • Đào tạo nhân viên và quản lý rủi ro
  • Tất cả các yêu cầu quy định và tiêu chuẩn ngành có liên quan và cập nhật

Thứ ba, giải pháp sẽ thiết lập tính minh bạch của dữ liệu và theo dõi , đặc biệt trong trường hợp chứng nhận của bên thứ ba hoặc đánh giá của khách hàng.

Chất lượng Teamcenter của Siemens hỗ trợ cả ba yêu cầu này. Nó được xây dựng dựa trên nền tảng quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) của Teamcenter, tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình làm việc giữa các bộ phận và hỗ trợ phương pháp tiếp cận chất lượng khép kín từ thiết kế đến sản xuất. Truy xuất nguồn gốc là tính năng nền tảng của tất cả các mô-đun Teamcenter.

Teamcenter – Đáp ứng nhu cầu quản lý với Kiểm tra & Đánh giá Chất lượng

Engineer Holds Green Mock-up Screen Digital Tablet Computer. In

Teamcenter Quality 2312 cung cấp giải pháp quản lý chất lượng thống nhất chia sẻ dữ liệu và hành động trên tất cả các quy trình liên quan đến chất lượng. Nó phục vụ như một nền tảng hợp tác hỗ trợ tất cả các nỗ lực kiểm toán và đánh giá. Mô -đun Đánh giá & Kiểm tra Chất lượng Teamcenter có sẵn trên Teamcenter, cũng như tất cả các mô-đun Chất lượng Teamcenter.

Mặc dù Kiểm tra & Đánh giá Chất lượng Teamcenter là một công cụ kiểm tra và đánh giá toàn diện với nhiều tính năng nhưng tôi muốn tập trung vào ba chức năng chính mà mô-đun này cung cấp.

Quy trình làm việc có khả năng cấu hình cao

Chức năng này cho phép người dùng theo dõi và ghi lại tất cả quá trình kiểm tra từ một chế độ xem. Quy trình làm việc hỗ trợ tất cả các mốc kiểm tra: lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và kết thúc.

Khả năng tích hợp đầy đủ và linh hoạt 

Chức năng này cho phép người dùng xây dựng và hoàn thành các bảng câu hỏi dành riêng cho kiểm toán. Hoạt động trong hệ sinh thái Teamcenter, Kiểm tra & Đánh giá Chất lượng Teamcenter được liên kết với dữ liệu chính và quản lý phiên bản Teamcenter, đảm bảo rằng danh sách kiểm tra/bảng câu hỏi kiểm tra được xây dựng trên dữ liệu tuân thủ, quy trình và sản phẩm chính xác, cập nhật.

 Bảng câu hỏi có thể bao gồm các câu hỏi về tuân thủ quy định cũng như các câu hỏi dành riêng cho khách hàng liên quan đến chất lượng. Người dùng có thể sử dụng các tùy chọn câu trả lời/xếp hạng và quy tắc đánh giá được cung cấp trong Chất lượng Teamcenter hoặc các câu trả lời, xếp hạng và quy tắc của riêng họ.

Được tích hợp đầy đủ và có thể theo dõi với tất cả các mô-đun Teamcenter, quá trình kiểm tra có thể được kích hoạt hoặc tham chiếu bởi các mô-đun khác, chẳng hạn như Quản lý thay đổi Teamcenter hoặc Quản lý nhà cung cấp.

Chức năng mẫu 

Chức năng này cung cấp cho người dùng các câu hỏi kiểm tra được xác định trước và dữ liệu kiểm tra có thể được sử dụng nguyên trạng, sửa đổi và tái sử dụng. Điều này làm giảm đáng kể nỗ lực liên quan đến việc tạo ra các cuộc kiểm toán. Người dùng cũng có thể thiết lập chuỗi dựa trên các mẫu này để hệ thống tự động tạo các cuộc kiểm tra từ mẫu trong một khung thời gian xác định.

Teamcenter – Một nền tảng mang lại lợi ích cho quản lý kiểm toán chất lượng

Với quy trình quản lý kiểm toán mạnh mẽ và linh hoạt, khách hàng có thể hỗ trợ lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán hiệu quả, cũng như phân tích kết quả kiểm toán nhằm xác minh các quy trình kiểm soát chất lượng và cho phép cải tiến liên tục – tất cả đều hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn quy định và hướng dẫn của ngành.

Sử dụng Kiểm tra & Đánh giá Chất lượng Teamcenter, có thể xác định và quản lý các yếu tố rủi ro chính, giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm ẩn và loại bỏ các khoản dư thừa để hợp lý hóa quy trình, tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc.

Nguồn: Siemens.com

Tìm hiểu thêm: 

Liên hệ Vietbay để nhận được các gói ưu đãi đặc biệt: 

 

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành