Giải pháp quản lý quy trình sản xuất với Teamcenter Manufacturing

30/01/2023

       Với áp lực ngày càng tăng trong việc nhanh chóng đưa ra thị trường những sản phẩm có tính sáng tạo hơn, thông minh hơn với mức chi phí thấp, các nhà sản xuất đang cố gắng nâng cao hiệu quả của các quy trình kỹ thuật và sản xuất chế tạo. Điều này đòi hỏi một giải pháp có thể giúp mô tả, trình bày và kiểm tra đánh giá quy trình sản xuất trên một môi trường số. Teamcenter Manufacturing là một giải pháp quản lý quy trình sản xuất đáng để các doanh nghiệp tìm hiểu và sử dụng.

       Teamcenter Manufacturing cung cấp môi trường cộng tác trong doanh nghiệp, xác nhận và tối ưu hóa kế hoach sản xuất, phương án kỹ thuật sản xuất đồng thời với quá trình thiết kế sản phẩm. Bằng cách cung cấp một môi trường làm việc chung cho nhiều bộ phận chức năng, cải thiện đáng kể vòng lặp giữa kỹ thuật và sản xuất chế tạo. Điều này làm giảm lãng phí và tăng giá trị của các quyết định sản xuất vì các thông tin được tận dụng bởi nhiều đối tượng hơn giúp đưa ra quyết định tốt hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn

Thực trạng về vấn đề không kết nối giữa các giai đoạn của quá trình phát triển sản phẩm và sản xuất

       Để giải quyết các thách thức về chi phí, thời gian ra mắt sản phẩm, các doanh nghiệp cần tận dụng tối đa các nguồn lực hiện có của mình. Việc tìm kiếm thông tin, lập kế hoạch sản xuất và xử lý sự thay đổi liên tục khiến năng suất bị ảnh hưởng. Khả năng quản lý quy trình sản xuất của Teamcenter manufacturing cung cấp nguồn thông tin cập nhật nhất quán giúp tăng năng suất cá nhân đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện công việc và kiểm soát quy trình. Các giải pháp này thúc đẩy năng suất thông qua khả năng tích hợp mở cho nền tảng CNTT hiện có của doanh nghiệp. Giải pháp cung cấp khả năng quản lý dữ liệu từ giai đoạn thiết kế ý tưởng cho đến dịch vụ kỹ thuật sản phẩm giúp cho các dữ liệu được tạo hoặc nhập vào một lần và sử dụng được cho nhiều phòng ban bộ phận khác nhau với nhiều mục đích khác nhau, các dữ liệu có tính liên kết và kế thừa tăng cường tái sử dụng để tối thiểu chi phí thời gian cho nguồn lực thực hiện.

Dữ liệu sản phẩm, quy trình sản xuất, phương án sản xuất và nguồn lực được quản lý trên một môi trường đồng bộ duy nhất
     
     Giải pháp Teamcenter manufacturing cho phép nắm bắt và quản lý dữ liệu sản xuất, thông tin về quy trình, thông tin về tài nguyên và nhà máy trong cùng một môi trường duy nhất có chứa dữ liệu của sản phẩm. Teamcenter manufacturing cũng cung cấp môi trường hợp tác toàn diện, tạo điều kiện thuật lợi để lập kế hoạch sản xuất, phương án kỹ thuật sản xuất và sản xuất thông qua thông tin chung có thể được chia sẻ trong toàn bộ doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ kiểm soát song song quy trình và nguồn lực, cho phép điều chỉnh các thông tin nhà máy, quy trình, tài nguyên và sản phẩm,… hỗ trợ tính nhất quán và điều chỉnh thông tin được thực thi theo thời gian thực trong vòng đời phát triển sản phẩm

       Các nguồn tài nguyên sản xuất được mô hình hóa, phân loại, lưu trữ, quản lý và tái sử dụng trên cùng một nền tảng, cho phép các bộ phận có thể sử dụng cho các mục đích công việc khác nhau như lập phương án kỹ thuật sản xuất, lập kế hoạch sản xuất, tạo các hướng dẫn kỹ thuật điện tử một cách trực quan, tăng khả năng sinh lời bằng cách xác định nhiều cơ hội để gia tăng việc tái sử dụng, đồng thời giảm thiểu các rủi ro từ việc không tuân thủ.

Các tài nguyên sản xuất của doanh nghiệp được lưu trữ và quản lý trên hệ thống

  
       Teamcenter manufacturing tập trung vào ba thực thể chính: con người, quy trình và hệ thống doanh nghiệp. Từ đó cho phép kết nối con người, trí thức doanh nghiệp, nguồn lực với nhau, tương tác theo thời gian thực.

       Với khả năng toàn diện, giải pháp mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích như đưa ra quyết định thay đổi nhanh hơn, tốt hơn, tăng tốc độ sản xuất, giảm chi phí sản xuất, xác định được trước các vấn đề trong quá trình phát triển sản phẩm và sản xuất trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng thông qua việc lập phương án kỹ thuật sản xuất trên môi trường số ngày từ giai đoạn đầu của quá trình phát triển sản phẩm, tận dụng nguồn lực một cách hiệu quả, nắm bắt và chuẩn hóa các phương án tối ưu nhất và sử dụng trong toàn bộ doanh nghiệp.

Liên hệ Vietbay để được tư vấn, hỗ trợ
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/Viber/Zalo/Whatsapp: 091 929 5520
Email: [email protected]
Website: www.vietbay.com.vn * www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành