Số hoá quá trình thiết kế và mô phỏng Khuôn mẫu (Solutions for Simulation, Validation of Mold)

         Ông Cao Văn Lanh, Giám đốc Kỹ thuật Vietbay chia sẻ xu thế ứng dụng công nghệ trong ngành công nghiệp khuôn mẫu và các Giải pháp số…
30/01/2023