Mô phỏng và xác thực quy trình hàn điểm bằng robot
Mô phỏng và xác thực quy trình hàn điểm bằng robot
Tin đọc nhiều
  • Giải pháp Nhà máy sản xuất thông minh
    Nhà máy sản xuất thông minh là nhà máy được số hóa toàn diện các hệ thống sản xuất, tạo ra bản sao số của nhà máy sản xuất. Nó được kết nối hoàn toàn với hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), kho dữ liệu thông qua cảm biến, kiểm soát và giám sát dữ liệu (SCADA), bộ lập trình điều khiển (PLC), và các hệ thống tự động hóa khác. Trong nhà máy sản xuất thông minh, tất cả các sự kiện diễn ra ở xưởng sản xuất đều được ghi lại và các bộ phận liên quan sẽ tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp qua đám mấy lên hệ thống PLM.
  • Teamcenter - Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) tốt nhất hiện nay
    Với các công cụ của Teamcenter giúp quản lý toàn bộ dữ liệu, các thông tin thiết kế, các thông tin phản hồi hiệu chỉnh, phê duyệt thiết kế với khả năng liên kết dữ liệu với nhiều nguồn nhiều loại phần mềm thiết kế khách nhau từ dữ liệu thiết kế 3D, dữ liệu mô phỏng, dữ liệu số, dữ liệu thiết kế điện, điện tử...
  • Cải thiện Năng suất và Chất lượng gia công CNC với Siemens NX CAM
    NX cung cấp một tập hợp đầy đủ các khả năng lập trình NC trong một hệ thống CAM duy nhất cũng như tích hợp một bộ các ứng dụng khác cho sản xuất. Những ứng dụng đó là thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu, lập trình đo … tất cả đều trên cùng nền tảng chung của NX.
Mô phỏng và xác thực quy trình hàn điểm bằng robot
Cải thiện Năng suất và Chất lượng gia công CNC với Siemens NX CAM
NX cung cấp một tập hợp đầy đủ các khả năng lập trình NC trong một hệ thống CAM duy nhất cũng như tích hợp một bộ các ứng dụng khác cho sản xuất. Những ứng dụng đó là thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu, lập trình đo … tất cả đều trên cùng nền tảng chung của NX.
Giải pháp xây dựng bản sao số nhà máy sản xuất, dây truyền sản xuất với Siemens Tecnomatix Plant Simulation
Nhà máy của bạn hoạt động có tối ưu không? Bạn có biết điểm nghẽn trong quy trình của mình là ở đâu không? Với Tecnomatix Plant Simulation, bạn có được cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của các quy trình sản xuất phức tạp bằng cách lập mô hình, mô phỏng và tối ưu chúng. Bằng cách này, bạn có thể tối ưu hóa dòng nguyên liệu, sử dụng tài nguyên và logistics cho tất cả các cấp quy hoạch nhà máy.
Nghiên cứu yếu tố con người cho hệ thống nhà máy sản xuất với Tecnomatix Process Simulate Human
Process Simulate Human là ứng dụng mở rộng của Process Simulate cho phép bạn mô phỏng thực tế các nhiệm vụ của con người, đánh giá hiệu suất của con người (ví dụ: để tránh chấn thương) và tạo ra các tư thế làm việc hiệu quả. Bạn có thể sử dụng Process Simulate Human để tối ưu hóa cách bố trí các khu vực làm việc của nhà máy và xác nhận tính khả thi của việc lắp ráp thủ công.
Mô phỏng, xác minh quy trình sản xuất trong môi trường 3D với Tecnomatix Process Simulate
Process Simulate là giải pháp giúp xác minh quy trình sản xuất trong môi trường 3D và là yếu tố chính thúc đẩy tốc độ tiếp cận thị trường bằng cách cho phép các tổ chức sản xuất xác nhận trước các khái niệm sản xuất - trong suốt vòng đời của việc giới thiệu sản phẩm mới.