ZWCAD 2022 chính thức được phát hành – Giải pháp thiết kế nhanh hơn và thân thiện hơn

30/01/2023
      Cuối tháng 7/2021 ZWSOFT vừa cho ra mắt phiên bản mới nhất ZWCAD 2022 với nhiều cải tiến về tốc độ và thân thiện hơn.

ZWCAD cải tiến nhanh hơn
Để hỗ trợ cho tuyên bố, “ZWCAD nhận thấy lợi thế mới của mình là ngày càng nhanh hơn”, các cải tiến R

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành