Thủ thuật hữu ích: Xem lịch sử dòng lệnh của Windows

30/01/2023

Trong khi trong dòng lệnh Windows, nhấn phím F7 để xem lịch sử của tất cả các lệnh đã được nhập trong cửa sổ đó. Dưới đây là hình ảnh về hộp thoại lịch sử dòng lệnh của Windows sẽ trông như thế nào khi mở.

Lịch sử dòng lệnh của Windows
Nhấn các phím lên hoặc xuống cho phép bạn duyệt qua tất cả các lệnh và một khi nhấn mạnh nhấn enter sẽ thực hiện lệnh trước đó.

Thông tin thêm

Xem lịch sử lệnh và nhanh chóng lặp lại các lệnh DOS.

Xem lịch sử của chúng tôi và các định nghĩa dòng lệnh của Windows để biết thêm thông tin và liên kết có liên quan về các điều khoản này.

Vui lòng liên hệ Vietbay để được tư vấn và hỗ trợ:
VIETBAY IT TEAM
Sales: [email protected]
Technical: [email protected]
Hotline: 091 929 5529
www.vietbay.com.vn | www.phanmembanquyen.com

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành