Khám phá những tính năng chính của phần mềm Calibre Auto-Waivers

Phần mềm Calibre Auto-Waivers cung cấp nhanh chóng, chính xác, tự động, nhận dạng, xóa và theo dõi các vi phạm quy tắc thiết kế được miễn trừ trong DRC. Nó giúp…
15/07/2023

Đặc điểm ưu việt của phần mềm Calibre 3DSTACK

Phần mềm Calibre 3DSTACK mở rộng xác minh vật lý từ phạm vi IC sang phạm vi packaging nâng cao để cải thiện khả năng sản xuất package nhiều khuôn. Sử dụng…
15/07/2023

Ưu điểm vượt trội của Calibre Multi-Patterning

Calibre Multi-Patterning chính là công nghệ toàn diện dẫn đầu ngành để phân tách, xác minh và sửa lỗi đa mẫu. Hỗ trợ tất cả các quy trình và phương pháp đúc…
15/07/2023

Đặc điểm nổi bật trong Calibre Pattern Matching

Calibre Pattern Matching chính là một giải pháp đặc biệt trong ngành thiết kế. Nó đáp ứng được đầy đủ tất cả các điểm còn hạn chế một cách tốt nhất. Khi…
15/07/2023

Top 4 điểm đặc biệt của phần mềm Calibre nmDRC Recon

Phần mềm Calibre nmDRC Recon giúp giảm thời gian lặp lại và gỡ lỗi bằng cách giảm thiểu các quy tắc và dữ liệu cần thiết cho DRC trong các lần lặp…
15/07/2023

Calibre nmDRC – Giải pháp toàn diện cho sản xuất và xác minh thiết kế

Sự cải tiến Calibre nmDRC mang lại một giá trị tuyệt vời trong ngành công nghiệp. Tổng thời gian chu kỳ đang tăng lên do các thiết kế lớn hơn và phức…
15/07/2023

Top 5 giải pháp thiết kế IC Calibre trong xác minh IC

Các giải pháp thiết kế IC Calibre là dẫn đầu trong ngành về xác minh IC, cung cấp nền tảng EDA xác minh IC hoàn chỉnh và tối ưu hóa DFM giúp…
15/07/2023