Hướng dẫn cập nhật phiên bản Siemens Solid Edge 2020

30/01/2023

    Bắt đầu từ phiên bản Solid Edge 2020 hãng Siemens đã thực hiện nâng cấp nền tảng cấp phép mới dựa trên nền tảng Siemens PLM Common Licensing Toolkit (CLT) và UGSLMD license daemon nhằm đồng bộ với các sản phẩm khác của hãng như NX, Teamcenter, Tecnomatix…

Với nền tảng cấp phép mới bạn cần lưu ý một số thay đổi sau

  • Thông số Solid Edge CID cũ đổi thành COMPOSITE2 hoặc COMP2.
  • Công cụ quản lý license Solid Edge 2020 dựa trên nền tảng UGSLMD license daemon.
  • Số lượng Seat trong license sẽ được quy định trong số Sold-to và trong cùng một giấy phép giống như các sản phẩm khác.
  • Giấy phép trên các máy trạm sẽ dựa trên biến SE_LICENSE_SERVER.
  • Giấy phép Solid Edge 2020 sẽ không tương thích với các phiên bản Solid Edge trước đó và không còn hỗ trợ phương thức cấp phép dạng Dongle hoặc Unique Host-ID (địa chỉ MAC). Tất cả các giấy phép dạng Dongle và Unique Host-ID sẽ được thay thế bằng giấy phép CLT Composite ID tiêu chuẩn.

Lưu ý: Người dùng vẫn có thể chạy song song giấy phép cho bản Solid Edge 2019 và các bản thấp hơn trong quá trình chuyển đổi lên Solid Edge 2020.

 Vậy làm thế nào để cập nhật lên phiên bản Solid Edge 2020?

Với các khách hàng đang sử dụng giấy phép Floating còn hạn bảo trì

– Chạy công cụ GetCID.exe để lấy thông số COMPOSITE ID (CID) đăng ký với hãng theo đường link sau:
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/ugs_licensing/CID/
– Đăng ký số CID trên hệ thống của hãng trước khi lấy license:
https://www2.industrysoftware.automation.siemens.com/LicenseManagement/Application
– Khi số CID được đăng ký thì license sẽ được tạo và gửi về ngay lập tức dưới dạng License.dat
– Sau khi có license, người dùng tải xuống công cụ quản lý server và cài đặt
https://download.industrysoftware.automation.siemens.com/
– Để kết nối từ máy trạm đến máy server người dùng chạy công cụ Solid Edge License Utility trên máy trạm và nhập tên máy chủ khi được yêu cầu.

Với các khách hàng đang sử dụng giấy phép dạng Node-Locked còn hạn bảo trì

– Siemens thực hiện đổi tên nội bộ từ Solid Edge CID sang COMPOSITE2 và sẵn sàng để tải về đối với các khách hàng còn hạn bảo trì.
– Giấy phép Solid Egde 2020 không xác nhận cho các phiên bản Solid Edge trước đó.
– Người dùng có thể hiểu rằng phần mềm Solid Edge 2020 vẫn mở được các tệp tin thiết kế trên phiên bản cũ nhưng giấy phép (License) Solid Edge 2020 không chạy được trên các phiên bản cũ.

Với công cụ cấp phép mới, trên giao diện công cụ License Unity sẽ hiển thị như sau:

Nguồn: https://www.designfusion.com/designfusion_blog/se2020

Vietbay là công ty đã có 15 năm hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn và chuyển giao công nghệ phần mềm thiết kế, gia công, mô phỏng phân tích đánh giá và giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm (CAD-CAM-CAE-PLM). Vietbay là Nhà Phân phối, Đối tác chiến lược của hãng Siemens Industry Software PLM, là Đối tác xuất sắc nhất Châu Á Thái Bình Dương năm 2015, Đối tác Vàng đầu tiên tại Việt Nam 2016, Trung tâm Đào tạo uỷ quyền của Siemens năm 2017 và Đối tác Marketing xuất sắc nhất khu vực Asean năm 2018. Các chuyên gia kỹ thuật và bán hàng của Vietbay luôn sẵn sàng gặp gỡ, trao đổi và tư vấn ứng dụng công cụ thiết kế và giải pháp quản lý sản xuất thông minh với công nghệ tích hợp toàn diện, đồng bộ phù hợp xu thế CMCN 4.0 của hãng Siemens PLM và nhiều hãng các hãng phần mềm khác.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ: Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Tel: 091 929 5525 (Sales) /091 929 5527 (Tech) * Email: [email protected]
Website:www.vietbay.com.vn *  www.cadcamcae.vn

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành