Mô phỏng và xác thực quy trình hàn điểm bằng robot
Mô phỏng và xác thực quy trình hàn điểm bằng robot
Tin đọc nhiều
  • Giải pháp Nhà máy sản xuất thông minh
    Nhà máy sản xuất thông minh là nhà máy được số hóa toàn diện các hệ thống sản xuất, tạo ra bản sao số của nhà máy sản xuất. Nó được kết nối hoàn toàn với hệ thống quản lý vòng đời sản phẩm (PLM), kho dữ liệu thông qua cảm biến, kiểm soát và giám sát dữ liệu (SCADA), bộ lập trình điều khiển (PLC), và các hệ thống tự động hóa khác. Trong nhà máy sản xuất thông minh, tất cả các sự kiện diễn ra ở xưởng sản xuất đều được ghi lại và các bộ phận liên quan sẽ tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp qua đám mấy lên hệ thống PLM.
  • Mô phỏng, xác minh quy trình sản xuất trong môi trường 3D với Tecnomatix Process Simulate
    Process Simulate là giải pháp giúp xác minh quy trình sản xuất trong môi trường 3D và là yếu tố chính thúc đẩy tốc độ tiếp cận thị trường bằng cách cho phép các tổ chức sản xuất xác nhận trước các khái niệm sản xuất - trong suốt vòng đời của việc giới thiệu sản phẩm mới.
  • Vận hành ảo với giải pháp phần mềm Siemens Tecnomatix Plant Simulation
    Vận hành ảo cho phép xác minh đầy đủ hệ thống sản xuất bằng cách thực hiện mô phỏng liên quan đến nhà máy ảo và bộ điều khiển thực, yêu cầu mô hình nhà máy ảo được mô tả đầy đủ ở cấp độ cảm biến và thiết bị truyền động.  
Mô phỏng và xác thực quy trình hàn điểm bằng robot
Giải pháp xây dựng bản sao số nhà máy sản xuất, dây truyền sản xuất với Siemens Tecnomatix Plant Simulation
Nhà máy của bạn hoạt động có tối ưu không? Bạn có biết điểm nghẽn trong quy trình của mình là ở đâu không? Với Tecnomatix Plant Simulation, bạn có được cái nhìn sâu sắc về hiệu suất của các quy trình sản xuất phức tạp bằng cách lập mô hình, mô phỏng và tối ưu chúng. Bằng cách này, bạn có thể tối ưu hóa dòng nguyên liệu, sử dụng tài nguyên và logistics cho tất cả các cấp quy hoạch nhà máy.
Nghiên cứu yếu tố con người cho hệ thống nhà máy sản xuất với Tecnomatix Process Simulate Human
Process Simulate Human là ứng dụng mở rộng của Process Simulate cho phép bạn mô phỏng thực tế các nhiệm vụ của con người, đánh giá hiệu suất của con người (ví dụ: để tránh chấn thương) và tạo ra các tư thế làm việc hiệu quả. Bạn có thể sử dụng Process Simulate Human để tối ưu hóa cách bố trí các khu vực làm việc của nhà máy và xác nhận tính khả thi của việc lắp ráp thủ công.
Mô phỏng, xác minh quy trình sản xuất trong môi trường 3D với Tecnomatix Process Simulate
Process Simulate là giải pháp giúp xác minh quy trình sản xuất trong môi trường 3D và là yếu tố chính thúc đẩy tốc độ tiếp cận thị trường bằng cách cho phép các tổ chức sản xuất xác nhận trước các khái niệm sản xuất - trong suốt vòng đời của việc giới thiệu sản phẩm mới.
Mô phỏng Robot và Lập trình ngoại tuyến (OLP) với Giải pháp phần mềm Siemens Tecnomatix RobotExpert
Giải pháp Phần mềm RobotExpert cho phép thiết kế, mô phỏng, tối ưu hóa và lập trình ngoại tuyến các ứng dụng robot để tối đa hóa tốc độ, tính linh hoạt và hoạt động của các hệ thống tự động. Với môi trường 3D trực quan, phần mềm kết hợp sự đơn giản để tối ưu hóa đường đi của robot và cải thiện thời gian chu kỳ với khả năng mô phỏng các mô hình ảo của các ô và hệ thống sản xuất hoàn chỉnh.
Quy trình xây dựng bản sao số Nhà máy sản xuất với Giải pháp phần mềm Siemens Tecnomatix
Làm thế nào để các doanh nghiệp sản xuất có thể thay đổi theo xu hướng thị trường mà vẫn đảm bảo được tính an toàn, ổn định và đột phá phát triển? Giải Pháp Số Hóa Nhà Máy Sản Xuất sẽ giúp các doanh nghiệp hóa giải được thách thức này.
Vận hành ảo với giải pháp phần mềm Siemens Tecnomatix Plant Simulation
Vận hành ảo cho phép xác minh đầy đủ hệ thống sản xuất bằng cách thực hiện mô phỏng liên quan đến nhà máy ảo và bộ điều khiển thực, yêu cầu mô hình nhà máy ảo được mô tả đầy đủ ở cấp độ cảm biến và thiết bị truyền động.  
Giải pháp chế tạo sản xuất Siemens Tecnomatix Manufacturing Production
Giải pháp Chế tạo Sản xuất của Tecnomatix cho phép vận hành các hệ thống tự động, tích hợp giám sát và quản lý chất lượng, kết nối hệ thống sản xuất và thúc đẩy cải tiến các chương trình liên tục. Với Tecnomatix Manufacturing Production, các kỹ sư có thể đưa sản phẩm ra thị trường nhanh hơn bằng cách giảm thời gian vận hành hệ thống, tăng tốc độ thông qua việc tăng khả năng hiển thị sự cố và sửa lỗi nhanh hơn, sớm hơn để đảm bảo chất lượng.
Giải pháp Mô phỏng sản xuất Siemens Tecnomatix Manufacturing Simulation
Sử dụng các giải pháp Mô phỏng Sản xuất Tecnomatix Manufacturing Simulation, các kỹ sư có thể xác minh các phương pháp và tài nguyên đang được xác định, lựa chọn trong quá trình lập kế hoạch sản xuất. Kết quả đã chứng minh, đúng kế hoạch sản xuất lần đầu tiên.
Giải pháp Quản lý, Lập kế hoạch sản xuất Siemens Tecnomatix Manufacturing Planning
Các giải pháp Quản lý và Lập kế hoạch của Tecnomatix giúp đồng bộ giữa các hoạt động phát triển sản phẩm với lập kế hoạch quy trình sản xuất. Giải pháp cung cấp các công cụ cộng tác và phân tích để lập kế hoạch sản xuất kỹ thuật số - mô phỏng và xác nhận các quy trình sản xuất tránh ngừng sản xuất do sai sót trong thiết kế.