Ứng dụng của bản sao số (Digital Twin) trong sản xuất công nghiệp

Bản sao số (Digital Twin) chính là một khái niệm mới trong xu hướng số hóa trên toàn cầu. Tùy theo mục tiêu và phạm vi công việc áp dụng mà bản…
17/01/2024

Giải pháp xây dựng Bản sao số của Máy tự động hóa

Xu thế số hóa đã và đang ảnh hưởng đến nền sản xuất toàn cầu, các doanh nghiệp đang tìm kiếm các pháp có thể số hóa toàn diện các khâu trong…
21/12/2023

Giải pháp Quản lý, Lập kế hoạch sản xuất Siemens Tecnomatix Manufacturing Planning

Các giải pháp Quản lý và Lập kế hoạch của Tecnomatix giúp đồng bộ giữa các hoạt động phát triển sản phẩm với lập kế hoạch quy trình sản xuất. Giải pháp…
03/02/2023

Giải pháp Nhà máy sản xuất thông minh

       Hiện nay các nước công nghiệp phát triển đang đầu tư rất nhiều nỗ lực vào việc nâng cao ý tưởng Nhà máy sản xuất thông minh (Smart Factory)…
03/02/2023

Mô phỏng Robot và Lập trình ngoại tuyến (OLP) với Giải pháp phần mềm Siemens Tecnomatix RobotExpert

1. Tổng quan về Tecnomatix RobotExpert Robot ngày càng được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành công nghiệp và ngày càng có nhiều công việc robot có thể thay thế con…
31/01/2023

Thông tin công nghệ