Giải pháp sản xuất Valor NPI

04/05/2023
    Với các giải pháp sản xuất của Valor NPI, bạn có thể trở thành nhà sản xuất thiết bị điện tử hàng đầu bằng cách sử dụng tốt hơn dữ liệu khổng lồ được tạo ra trong các hoạt động sản xuất của mình. Các giải pháp toàn diện cung cấp một nền tảng dễ tiếp cận để thu thập, phân tích và tận dụng dữ liệu từ tất cả các máy móc và quy trình trong xưởng sản xuất.

      Các bảng điều khiển và báo cáo sẵn dùng cung cấp các chế độ xem thông tin về hiệu suất của thiết bị, dây chuyền và nhà máy, bao gồm cả hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP). Phân tích sản xuất tích hợp cho vật liệu và tự động hóa hoàn toàn vật liệu giữa các máy trạm đảm bảo việc bổ sung vật liệu đúng lúc (JIT) suôn sẻ cho dây chuyền và tăng hiệu quả sản xuất, đồng thời cho phép bạn giảm lượng vật liệu tồn kho và lỗi thời.

Tự động hóa logistics nội bộ

      Opcenter Intraplant Logistics cho phép dòng nguyên vật liệu tinh gọn giữa nhà kho và xưởng sản xuất. Nó giúp nhà máy giảm lượng hàng tồn kho và lãng phí bằng cách tối ưu hóa việc sử dụng để có doanh thu cao hơn và loại bỏ phần dư thừa khỏi khu vực cửa hàng.

Phân tích dữ liệu cho sản xuất điện tử

 

      Opcenter Intelligence Electronics được thiết kế dành riêng cho sản xuất và lắp ráp PCB, cung cấp cho các giám đốc điều hành sản xuất PCB, quản lý dây chuyền và kỹ sư sản xuất thông tin quan trọng cần thiết để cung cấp sản phẩm chất lượng đúng thời hạn.

Thu thập và Chuẩn hóa Dữ liệu Khu Sản Xuất Điện tử

      Opcenter Execution Electronics IoT cung cấp thông tin chi tiết về sản xuất bằng cách cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu từ tất cả các máy móc và quy trình trên shop-floor. Nó tối đa hóa hiệu quả luồng dữ liệu thông qua tự động trung hòa tất cả dữ liệu thu được từ shop-floor.

Lập kế hoạch sản xuất cho lắp ráp PCB

      Cải thiện đáng kể hiệu quả sản xuất của bạn với lịch trình đặt hàng công việc thực tế phản ánh công suất nhà máy theo thời gian thực của bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/Viber/Zalo/Whatsapp: 091 929 5520
Email: [email protected]
Website: www.vietbay.com.vn * www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành