Giải pháp Valor DFM

Vì sao chúng ta phải mất thời gian quay lại thiết kế PCB trong quá trình giới thiệu sản phẩm từ 2 đến 3 lần mới có thể tạo ra được một…
04/05/2023

Giải pháp sản xuất Valor

    Với các giải pháp sản xuất của Valor, bạn có thể trở thành nhà sản xuất thiết bị điện tử hàng đầu bằng cách sử dụng tốt hơn dữ liệu…
04/05/2023

Giải pháp Kỹ thuật Quy trình Valor

         Các giải pháp kỹ thuật quy trình Valor đơn giản hóa việc đảm bảo quy trình công nghệ gắn trên bề mặt (SMT) chất lượng cao, nhất quán, cho phép…
04/05/2023

Phần mềm Valor – Phần mềm tối ưu hóa Thiết kế, Lắp ráp & Kiểm tra PCB

Phần mềm Valor tối ưu hóa thiết kế/sản xuất PCB với quy trình bản sao kỹ thuật số hoàn chỉnh. Valor DFM đảm bảo khả năng sản xuất, trong khi bộ công…
04/05/2023