Bộ giải nâng cao phần mềm HyperLynx

04/05/2023

Phần mềm HyperLynx nâng cao gồm các giải pháp điện từ 3D dạng sóng, bán tĩnh và hybrid cho thiết kế hệ thống PCB.

TỔNG QUAN

3D EM tích hợp cho nhà thiết kế hệ thống high-speed
Phần mềm HyperLynx Advanced Solvers (HLAS) kết hợp 3 công nghệ bộ giải EM trong một môi trường duy nhất để chỉnh sửa thiết kế, mô phỏng và xử lý kết quả.

1. Hyperlynx Full-Wave Solver

 

Giải quyết các cấu trúc nhỏ, quan trọng với tần số rất cao, thường dành cho các kênh SerDes. Công việc bộ giải có thể được phân phối trên tất cả các lõi trong máy tính và trên nhiều máy.

2. Hyperlynx Quasi-Static Solver

 

Tạo mô hình trọn gói, hiệu quả rất phù hợp để tạo mô hình SPICE toàn hệ thống, đồng thời tính đến tác động của hiệu ứng skin đối với điện trở và độ tự cảm.

3. Hyperlynx Hybrid Solver

 

Lý tưởng để giải quyết các cấu trúc phẳng lớn hơn như PCB. Tích hợp chặt chẽ với hyperLynx SI/PI để phân tích tính toàn vẹn nguồn và trích xuất tín hiệu/PDN để hỗ trợ mô phỏng nhận biết nguồn.

2. Unified Graphical Interface

Chỉnh sửa thiết kế mặt trước của môi trường chung, thiết lập/điều khiển mô phỏng và xử lý kết quả đồ họa. Người dùng có thể chạy cùng một dự án trong các bộ giải khác nhau và so sánh kết quả.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/Viber/Zalo/Whatsapp: 091 929 5520
Email: [email protected]
Website: www.vietbay.com.vn * www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành