HyperLynx software Signal Integrity

04/05/2023

HyperLynx software SI nâng cao dành cho các nhà thiết kế hệ thống high-speed

HyperLynx software SI giúp mọi người có thể truy cập phân tích tính toàn vẹn của tín hiệu bằng cách kết hợp tính dễ sử dụng hàng đầu trong ngành với trọng tâm là phân tích tuân thủ và thiết kế dựa trên tiêu chuẩn. Quy trình tự động hướng dẫn các nhà thiết kế từng bước trong quá trình phân tích và tạo ra các báo cáo và dạng sóng chi tiết ghi lại điện áp hoạt động của thiết kế và biên thời gian.

ỨNG DỤNG
1. Thiết kế giao diện DDRx

Thăm dò trước định tuyến đảm bảo các thiết kế đáp ứng các yêu cầu dành riêng cho giao thức, tối ưu hóa chi phí và hiệu suất.

Tự động mô phỏng sau layout xác thực tất cả các tín hiệu về chất lượng và thời gian của tín hiệu.

2. Thiết kế kênh SerDes

 

HyperLynx SI tự động phân tích tuân thủ cho hơn 100 giao thức, bao gồm Ethernet, Fiber-Channel, HDMI, JESD, MIPI D-PHY, OIF-CEI, Pcle và USB.

3. Toàn vẹn tín hiệu mục đích chung

Phân tích tương tác HyperLynx software giúp điều tra và giảm thiểu nhiễu xuyên âm, tối ưu hóa cuối và thiết lập cấu hình I/O nhanh chóng và dễ dàng.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/Viber/Zalo/Whatsapp: 091 929 5520
Email: [email protected]
Website: www.vietbay.com.vn * www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành