Tính năng mới của phần mềm NX 2306 trong ứng dụng nhà máy sản xuất

18/08/2023

Với bản phát hành phần mềm NX 2306, bạn sẽ tìm thấy các tính năng và cải tiến mới cho các ứng dụng của nhà máy sản xuất, cho phép bạn và công ty của bạn cải thiện năng suất sản xuất.

Cùng Vietbay tìm hiểu về các tính năng mới nhất và cập nhật sản phẩm cho Assembly Line Planner, Line Designer và Fixture Planner.

1. Tính năng Assembly Line Planner trong phần mềm NX

Assembly Line Planner được sử dụng để tiến hành lập kế hoạch có hướng dẫn và lập kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ lắp ráp, dây chuyền sản xuất phức tạp, tập trung vào các công nghệ và tính năng sản xuất khác nhau được sử dụng để tạo ra một cụm lắp ráp.

Trong phiên bản mới nhất của Assembly Line Planner, thư viện hoạt động cung cấp một kho kiến thức để tái sử dụng và tối ưu hóa khi lập kế hoạch cấp độ trạm (station). Các hoạt động và nhóm hoạt động có thể được thêm vào bất kỳ kế hoạch quy trình nào trong quá trình mô tả chi tiết trạm và sau đó có thể được điều chỉnh cho phù hợp với trường hợp sử dụng cụ thể. Các thư viện chứa kiến thức có giá trị, bao gồm các phương pháp phổ biến tốt nhất, theo tiêu chuẩn và quy trình dành riêng cho nhà máy.

 

Assembly Line Planner đã được cải tiến để xử lý hình ảnh cho các biến thể trong chế độ xem PERT. Bạn có thể chụp ảnh cho từng biến thể trong mỗi trạm, cung cấp bản trình bày chính xác về quá trình xây dựng sản phẩm cho từng cấu hình để hỗ trợ phân tích và ra quyết định.

Một cải tiến khác là hỗ trợ lắp ráp nhiều sản phẩm, giúp tăng cường chức năng và khả năng hiển thị trong quá trình xây dựng sản phẩm. Giờ đây, bạn có thể xem trực tiếp thời gian chu kỳ được tính toán thực tế của từng trạm trong chế độ xem PERT để nhanh chóng xác định các trạm có vấn đề cũng như những trạm có công suất khả dụng.

2. Tính năng Line Designer trong phần mềm NX

Line Designer được sử dụng để thiết kế các yêu cầu về dây chuyền lắp ráp, thiết bị và công cụ trong môi trường 3D, đồng thời để tối ưu hóa không gian nhà máy và tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên bằng cách định cấu hình kỹ thuật số bố cục nhà máy.

Trong phiên bản mới nhất của Line Designer,  Attribute Viewer cung cấp một cách thuận tiện và hiệu quả để xem và chỉnh sửa các thuộc tính của tài nguyên trong cấu trúc nhà máy trong Plant Navigator. Bạn có thể dễ dàng truy cập và sửa đổi các thuộc tính do quản trị viên xác định, điều này đảm bảo tính nhất quán và chính xác khi làm việc với dữ liệu thuộc tính.

Quản trị viên có thể linh hoạt nhóm và cấu trúc các thuộc tính nội dung tương tự. Ví dụ: các thuộc tính liên quan đến chi phí của tài nguyên có thể được nhóm lại với nhau, hợp lý hóa việc quản lý dữ liệu. Tùy chọn Attribute Viewer hiện chỉ khả dụng ở chế độ do NX-managed.

Resource Library đã được mở rộng với việc bổ sung nội dung mới, sẽ sớm được phát hành trên Support Center. Những bổ sung này chủ yếu tập trung vào các loại băng tải khác nhau và thiết bị liên quan, bao gồm băng tải phẳng, băng tải bệ đỡ, đường ray đơn điện khí hóa bao gồm khớp nối và bàn xoay, ba đường ray điện và băng tải tự do và băng tải theo kết cấu.

3. Tính năng Fixture Planner trong phần mềm NX

Fixture Planner được sử dụng để xác định hình học và động học chi tiết của fixture từ các đơn vị đơn lẻ đến các fixture hoàn chỉnh trong môi trường 3D và để hợp lý hóa quy trình thiết kế fixture bằng cách phát triển các fixture và công cụ trong bối cảnh của toàn bộ trạm lắp ráp.

Trong bản phát hành mới nhất của Fixture Planner, lệnh Set as End Item mới cho phép các nhà thiết kế fixture định nghĩa bất kỳ thiết kế đơn vị nào là end item. Điều này đơn giản hóa dữ liệu để duy trì các thiết kế chi tiết và định nghĩa động học cho các fixture units. Cách tiếp cận này cải thiện tốc độ tải và cung cấp sự tích hợp tốt hơn giữa các ứng dụng thiết kế và mô phỏng.

Đây là những điểm nổi bật của những cải tiến được cung cấp với bản phát hành mới nhất. Để biết chi tiết đầy đủ về các tính năng mới của ứng dụng nhà máy sản xuất, vui lòng tham khảo ghi chú phát hành và trợ giúp trực tuyến được cung cấp khi tải xuống phần mềm.

Tìm hiểu thêm: 

NX Sketch | Tips and Tricks

Compare Body | NX Tips and Tricks

Tính năng mới trên phần mềm NX 2306 cho thiết kế

Source: Siemens

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành