Có gì mới trong phần mềm NX – Model Based Definition

26/04/2023

Phần mềm NX cung cấp các khả năng nâng cao để hỗ trợ triển khai Model Based Definition (MBD) bằng cách kết nối kỹ thuật và sản xuất với sự đổi mới đáng kể. Danh mục này bao gồm hai giải pháp: Giải pháp NX Product & Manufacturing Information (NX PMI) và Giải pháp NX Model Based Definition (NX MBD). Sự kết hợp giữa phần mềm NX PMI và NX MBD là tốt nhất trong phân khúc, cho phép bạn tạo định nghĩa kỹ thuật số hoàn chỉnh về sản phẩm trong mô hình 3D và xây dựng bản sao kỹ thuật số phong phú nhất, toàn diện nhất. Bài viết này tập trung vào phiên bản mới nhất của NX, với bản cập nhật về các cải tiến được thực hiện để hỗ trợ triển khai Model Based Definition.

PMI authoring enhancements – Cải tiến soạn thảo PMI

Bản phát hành mới nhất bao gồm các cải tiến về soạn thảo PMI, tập trung vào khả năng sử dụng được cải thiện và hiệu quả của quy trình làm việc. Một trong những cải tiến quan trọng hơn là giao diện người dùng lệnh Feature Control Frame (FCF) mới. Các thay đổi được thực hiện bao gồm hộp thoại FCF chính được đơn giản hóa đáng kể, giao diện người dùng tab ngữ cảnh và bộ điều khiển đối tượng trên màn hình, cho phép truy cập vào các tùy chọn bổ sung. 

 

      Các khả năng bao gồm hỗ trợ sắp xếp lại các dữ liệu và chỉ báo kết hợp, đặc tả tham chiếu dữ liệu kết hợp nâng cao và mục nhập văn bản, hỗ trợ bộ nhớ hộp thoại cho các khung, các ký hiệu tuân thủ tiêu chuẩn bổ sung và hỗ trợ xác định chuỗi ký hiệu trong FCF. Các cải tiến soạn thảo PMI khác bao gồm giao diện người dùng mới cho PMI balloons, hỗ trợ PMI bổ sung cho Feature Templates, lựa chọn bề mặt cho kích thước vát, v.v. Những thay đổi này cho phép người dùng NX có nhiều quyền tự do và quyền kiểm soát hơn trong quy trình làm việc của họ, đồng thời thấy các bản cập nhật nhanh chóng khi họ di chuyển.

Tăng năng suất tự động hóa

MBD Logic Editor là một công cụ lập biểu đồ tương tác mạnh mẽ để xác định và chỉnh sửa các quy tắc có thể được sử dụng để thực hiện các tác vụ khác nhau, bao gồm cả PMI tác giả. Một số cải tiến về giao diện người dùng, chức năng và quy trình làm việc mới đã được thực hiện trong bản phát hành mới nhất tập trung vào việc tăng khả năng tự động hóa số lượng.

 

      Các cải tiến bao gồm việc tạo và sửa đổi tự động bổ sung các feature control frames, kiểm soát định dạng dung sai, duy trì các kết nối nút xuôi dòng trong quá trình tạo quy tắc và các quy tắc MBD mới, sẵn sàng cho sản xuất!

Kiểm tra tùy chỉnh PMI Advisor

PMI Advisor được tích hợp đầy đủ trong NX và cung cấp xác thực cũng như thông báo để xác minh ngay lập tức rằng PMI tuân thủ các tiêu chuẩn của ngành và công ty. PMI Advisor cung cấp một bộ kiểm tra xác thực toàn diện và trong phiên bản mới nhất hiện hỗ trợ khả năng tạo kiểm tra xác thực tùy chỉnh. Tạo kiểm tra tùy chỉnh cho phép các công ty sản xuất và thực thi các quy tắc nội bộ của công ty. Kiểm tra tùy chỉnh có thể được lưu trữ dưới dạng cấu hình tùy chỉnh cho phép các công ty triển khai các bộ quy tắc khác nhau.  

NX Technical Data Package – Gói dữ liệu kỹ thuật NX

     Phần mềm NX Technical Data Package (NX TDP) là một giải pháp tích hợp đầy đủ để xuất bản các gói dữ liệu kỹ thuật từ NX. NX TDP cung cấp chức năng xuất bản sang các định dạng được công nhận trong ngành 3D PDF, JT cùng với PDF và STEP. Bên cạnh đó, bạn có thể tạo, sửa đổi, lưu, lưu trữ và sử dụng lại các mẫu gói dữ liệu kỹ thuật.

      Trong phiên bản mới nhất, Siemens đã thực hiện một vài cải tiến cho điều này, dựa trên phản hồi từ bạn! Có một hành vi mới để thay đổi kích thước các đối tượng mẫu TDP. Trước cải tiến này, khi một tay cầm trên một trong các đối tượng mẫu được kéo, đối tượng mẫu TDP đã được thay đổi kích thước đối xứng. Tuy nhiên, trong bản phát hành mới nhất, chúng tôi đã nâng cao cơ chế thay đổi kích thước cho các đối tượng mẫu TDP để thực hiện thay đổi kích thước rõ ràng dựa trên lựa chọn tay cầm để tạo và chỉnh sửa quy trình công việc.

 

      Các đối tượng TDP Template của Trường biểu mẫu PDF (PDF Form Field) đã được cải tiến để cung cấp thêm quyền kiểm soát đối với nội dung đã xuất bản. Trong bản phát hành mới nhất, một nhãn mặc định đã được thêm vào và nhãn này sẽ là duy nhất cho từng Trường Biểu mẫu PDF (PDF Form Field). Giờ đây, nhãn sẽ tự động tăng lên khi nhiều Trường biểu mẫu PDF được thêm vào template. 

     Siemens cũng đã nâng cao khả năng kiểm soát vị trí thập phân trong bảng. Cài đặt “Decimal Places – Số thập phân” mới đã được thêm vào đối tượng Automatic Table template sẽ kiểm soát số lượng vị trí thập phân được hiển thị cho các bảng BOM (hóa đơn vật liệu) trong các gói dữ liệu kỹ thuật đã xuất bản. Giá trị mặc định cho cài đặt này sẽ là “4” cho các mẫu cũ và mới.

(Nguồn: Siemens)
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/Viber/Zalo/Whatsapp: 091 929 5520
Email: [email protected]
Website: www.vietbay.com.vn * www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành