Giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm

Cùng Vietbay tìm hiểu sự quan trọng của việc quản lý vòng đời sản phẩm, những vấn đề còn tồn đọng và cách giải quyết những vấn đề này nhé!!! Việc phát…
17/05/2023

Các hình thức cấp phép Microsoft phổ biến tại thị trường Việt Nam

Giấy phép Microsoft là gì? Microsoft không bán phần mềm, chỉ bán giấy phép sử dụng phần mềm. Phần mềm Microsoft được bảo vệ như là tài sản trí tuệ. Phần mềm…
06/05/2023

Sự khác nhau giữa các hình thức cung cấp giấy phép sở hữu phần mềm bản quyền từ Microsoft

Tại bài viết này, Vietbay sẽ giới thiệu cho bạn những sự khác nhau giữa các hình thức cung cấp giấy sỏ hữu phần mềm bản quyền từ Microsoft.Tìm hiểu ngay dưới…
06/05/2023

Thông tin công nghệ