Chú thích mô tả nhất quán trong Simcenter Testlab 2306: Dữ liệu là bạc, dữ liệu & siêu dữ liệu là vàng

09/10/2023

Chú thích mô tả nhất quán trong Simcenter Testlab 2306: Dữ liệu là bạc, dữ liệu & siêu dữ liệu là vàng. Đúng vậy, dữ liệu chỉ có giá trị khi bạn có thể dễ dàng tìm lại nó ngay lập tức, biết bạn đang tìm kiếm gì và nó đã được đo lường hoặc xử lý như thế nào. Thật vui khi biết rằng, chẳng hạn, Frequency Response Function(FRF) được đo giữa trường nhận dạng điểm của dữ liệu, bao gồm cả trường hướng (ID DOF)  và vị trí tham chiếu hoặc đầu vào (Reference ID DOF), nhưng nếu bạn không biết chi tiết về đơn vị đang được thử nghiệm thì bạn sẽ lạc lối.

Vì vậy, có sẵn nhiều dữ liệu là bạc, nhưng biết được thông tin ngữ cảnh chính xác của dữ liệu đó là VÀNG!

Cùng Vietbay tìm hiểu thông tin ngay dưới đây nhé!!!

Hình 1 Dữ liệu & Siêu dữ liệu là vàng

Làm cách nào để đạt được trạng thái chú thích theo ngữ cảnh này?

Chú thích mô tả nhất quán dựa trên mô hình dữ liệu đã được thống nhất trước và các mẫu mô tả.

Hình 2 Quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh

Tại bất kỳ thời điểm nào trong quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh, bắt đầu từ phòng quản lí kiểm thử (Test manager), qua quy trình giám sát thử nghiệm (test track) và đến kỹ sư triển khai, các loại đặc tính đăc thù khác nhau có thể thêm và/hoặc chỉnh sửa chú thích mô tả có sẵn.

Test Manager office: Dễ dàng thiết lập

Sự dễ dàng trong việc thiết lập chú thích mô tả xuất phát từ Simcenter Descriptive Model và Template Editor.

Hình 3 Simcenter Descriptive Model và Template Editor

Trình chỉnh sửa này cho phép người dùng, trong trường hợp này có thể là người quản lý/quản trị viên, tạo và/hoặc chỉnh sửa mô hình dữ liệu. Sau đó, quản trị viên này có thể bắt đầu tạo các mẫu mô tả dựa trên mô hình dữ liệu đó.

Hình 4 Tạo mẫu mô tả với danh sách giá trị và các giá trị bắt buộc

Tùy thuộc vào loại thử nghiệm, đơn vị được thử nghiệm hoặc thậm chí nhóm, quản trị viên có thể tạo các mẫu mô tả với 70 đến 80 phần trăm thuộc tính được điền vào. Để hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng cuối, anh ấy/cô ấy có thể làm việc với danh sách giá trị , mặc định và thậm chí buộc người dùng cuối phải điền vào các trường bắt buộc.

Quy trình giám sát thử nghiệm “Test Track”: Hiệu quả trong công việc

Người dùng cuối có thể tải mẫu mô tả – do Người quản lý cung cấp – dựa trên bài kiểm tra của họ, đơn vị được kiểm tra hoặc mô tả công việc. Vì 70 đến 80 phần trăm giá trị đã được điền nên người dùng này chỉ cần quan tâm đến các thuộc tính bắt buộc hoặc thậm chí tùy chọn.

Hình 5 Chú thích đo lường trong TDA

Vì vậy, người dùng có thể tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình mà vẫn đưa ra kết quả được chú thích đầy đủ, mang lại hiệu quả tối đa mà không bị mất thông tin.

Đến kỹ sư triển khai “Engineer’s desk”  Sức mạnh của sự nhất quán khi phân tích và báo cáo

Sau khi có sẵn dữ liệu để phân tích và/hoặc báo cáo thêm, Kỹ sư triển khai có thể tìm lại không chỉ các đặc tính kỹ thuật mà còn tất cả các đặc tính mô tả được nhập trong tất cả các giai đoạn của quy trình.

Các thuộc tính mô tả có sẵn trực tiếp trong Pivot, Property Pane, Legend và các add-ins của Office.

Hình 6. Chú thích mô tả, có sẵn trực tiếp trong Pivot, Property Pane, Legends

Ngay cả tại thời điểm này, người dùng này vẫn có thể chỉnh sửa chú thích mô tả trong trường hợp xảy ra lỗi, thiếu siêu dữ liệu hoặc có thể cung cấp thông tin ngữ cảnh mới.

Hình 7 Chỉnh sửa chú thích mô tả trực tiếp trong Simcenter Testlab Desktop

Tất cả các thuộc tính chú thích mô tả cũng có sẵn thông qua cơ chế truy vấn. Người dùng có thể dễ dàng thực hiện so sánh A/B dựa trên các thuộc tính này.

Hình 8 Chú thích mô tả có sẵn trong Property Cards của cơ chế truy vấn

Chú thích mô tả nhất quán là một bước quan trọng để quản lý dữ liệu tập trung

Chú thích dữ liệu một cách nhất quán là một trong những bước chính để quản lý dữ liệu thử nghiệm một cách tập trung.

Khi ở tất cả các giai đoạn của quy trình kỹ thuật hoàn chỉnh, chú thích theo ngữ cảnh được điền một cách nhất quán, hiệu quả không chỉ tăng lên mà còn có thể đưa ra các quyết định nhanh chóng và chính xác.

Vì chú thích mô tả được hỗ trợ trên tất cả các ứng dụng Simcenter Testlab, nên khi dữ liệu được đo, xử lý và phân tích, chúng có thể được xuất bản ngay lập tức lên giải pháp quản lý dữ liệu tập trung, Quản lý dữ liệu Simcenter Testlab. Bước tiếp theo là sử dụng những dữ liệu này, bất kể đó là để so sánh các điều kiện thử nghiệm khác nhau, dữ liệu lịch sử, điểm chuẩn hay đặt mục tiêu mới cho dự án. Với sự tích hợp mượt mà của Quản lý dữ liệu Simcenter Testlab trong Simcenter Testlab Desktop, việc tìm kiếm và truy vấn chú thích mô tả trên dữ liệu được đo và xử lý có thể được thực hiện chỉ trong vài cú nhấp chuột.

 

Source: Siemens

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

 

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành