Chia sẻ: Một số mẹo và thủ thuật cho người dùng Solid Edge

30/01/2023

1. Thắc mắc: Một số người sử dụng không thể nhìn thấy các mối quan hệ lắp ráp (axial, planar, etc..) trong Pathfinder. Họ đã cố gắng để khởi động lại Solid Edge và máy tính nhưng mọi việc không thay đổi.?

Mẹo: Vâng, cả hai thiết lập dưới Solid Edge Options và một số thao tác trong Pathfinder. 
Đầu tiên thiết lập – Bỏ chọn ‘Auto-hide relationship Pathfinder’ dưới tab Assembly của Solid Edge Options.

 
 

Và cũng cần phải điều chỉnh Pathfinder như hình dưới đây:

 
2. Thắc mắc: Khi tôi tạo ra một mối hàn và áp dụng các mối hàn trong mô hình 3D, có cách nào để kéo nó vào bản vẽ mà không cần phải tự thêm một chú thích hàn mới ở cấp độ bản vẽ? Tương tự như chú thích tính năng cho lỗ hổng?

Mẹo: Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách kích hoạt nút ‘Weld Symbol – Tie to Geometry’. Xem tùy chọn bên phải phía bên trái trên thanh công cụ Weld Callout Command bar.

 
3. Thắc mắc: Không có vật liệu nào được chỉ định trong mô hình của tôi. Tôi muốn biết nơi tôi có thể tìm thấy cài đặt màu sắc khi vật liệu được đặt thành “none”?

Mẹo: Có một kiểu gọi là Mô hình Mặc định. Khi không có tài liệu được chỉ định, PathFinder hiển thị một tài liệu “ none” tương ứng với kiểu mặc định của mô hình.

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành