Vietbay áp dụng thành công ISO 9001: 2008

01/12/2014

Ngày 01 tháng 12 năm 2014 công ty Vietbay đã chính thức đón nhận chứng chỉ ISO 9001:2008 do TuvNord Việt Nam – một công ty con thuộc tập đoàn TÜV NORD Đức. Việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2008 thể hiện sự cam kết của công ty đối với khách hàng, hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình.
Sự kiện này đã ghi nhận những nỗ lực và cố gắng của Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV công ty, cũng như những cải tiến hiệu quả trong công tác quản lý, hoạt động kinh doanh theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành