Tại sao nên nâng cấp lên Windows Server 2022?

Windows Server 2022 đã có những cải tiến, chứa tính năng mà Windows Server 2019 chưa có. Điển hình là 3 cái tiến về: bảo mất, khả năng Azure và nền tàng…
30/01/2023

Triển khai Dịch vụ DNS trên Windows Server 2016

I. Giới thiệu Mỗi máy tính, thiết bị mạng tham gia vào hệ thống mạng Internet đều giao tiếp với nhau bằng IP. Tuy nhiên với số lượng địa chỉ IP rất…
30/01/2023