Thông báo phát hành ADOBE ACROBAT 2020 từ 1/6/2020

      Adobe là tập đoàn phần mềm máy tính của Hoa Kỳ có trụ sở đặt tại San Jose, bang California. Adobe hiện là một trong 10 hãng sản xuất…
30/01/2023

Các tính năng của Adobe Acrobat

 Acrobat là gì? Hơn năm triệu tổ chức trên toàn thế giới ngày nay dựa vào Acrobat DC để tạo và chỉnh sửa các tệp PDF một cách thông minh nhất, chuyển…
30/01/2023

ADOBE ACROBAT DC – Giải pháp PDF hoàn chỉnh

Acrobat là gì? Hơn năm triệu tổ chức trên toàn thế giới ngày nay dựa vào Acrobat DC để tạo và chỉnh sửa các tệp PDF một cách thông minh nhất, chuyển…
30/01/2023