office

Bản xem trước sắp tới của Microsoft Office LTSC 2024

Microsoft mới đây đã thông báo bán xem trước của bản phát hành Office LTSC tiếp theo - Office LTSC 2024 sẽ bắt đầu vào tháng tới và sẽ được cung cấp…
03/04/2024
microsoft-365

Microsoft 365 Business Premium giúp bảo vệ dữ liệu, thiết bị và thông tin của bạn.

Microsoft 365 Business Premium - với các chức năng an ninh mạng và năng suất đẳng cấp thế giới - là một lựa chọn khôn ngoan cho các doanh nghiệp vừa và…
15/08/2023

Office 365 là gì? Sản phẩm này khác với Microsoft Office như thế nào?

"Office 365" là các gói đăng ký bao gồm quyền truy nhập vào ứng dụng Office cộng với các dịch vụ năng suất khác được hỗ trợ qua Internet (dịch vụ đám…
30/01/2023

Sự khác nhau giữa Office 365 và Office 2016

Office 2016 vs. Office 365 Đây là điểm khác biệt lớn nhất: Office 365 2016 là bộ phần mềm Office truyền thống mà bạn từng biết đến và sử dụng trong nhiều…
30/01/2023

Thông tin công nghệ