Thủ thuật hữu ích: 
Cách làm cho các chương trình Windows mở rộng ra
Thủ thuật hữu ích: Cách làm cho các chương trình Windows mở rộng ra
Microsoft Windows logo. Bởi mặc định, Windows sẽ mở các chương trình của nó ở kích thước cửa sổ "Bình thường", có nghĩa là kích thước của nó sẽ không lấp đầy toàn bộ màn hình. Trong khi người dùng có thể dễ dàng tối đa hóa kích thước của cửa sổ bằng cách nhấp vào biểu tượng giữa Biểu tượng phóng to trong cửa sổ. ở góc trên bên phải, nhiều người không muốn phải lặp lại hành động mỗi khi họ bắt đầu một chương trình.
Tin đọc nhiều
  • Thủ thuật hữu ích: 
Cách làm cho các chương trình Windows mở rộng ra
    Microsoft Windows logo. Bởi mặc định, Windows sẽ mở các chương trình của nó ở kích thước cửa sổ "Bình thường", có nghĩa là kích thước của nó sẽ không lấp đầy toàn bộ màn hình. Trong khi người dùng có thể dễ dàng tối đa hóa kích thước của cửa sổ bằng cách nhấp vào biểu tượng giữa Biểu tượng phóng to trong cửa sổ. ở góc trên bên phải, nhiều người không muốn phải lặp lại hành động mỗi khi họ bắt đầu một chương trình.
Thủ thuật hữu ích: 
Cách làm cho các chương trình Windows mở rộng ra
Microsoft Windows logo. Bởi mặc định, Windows sẽ mở các chương trình của nó ở kích thước cửa sổ "Bình thường", có nghĩa là kích thước của nó sẽ không lấp đầy toàn bộ màn hình. Trong khi người dùng có thể dễ dàng tối đa hóa kích thước của cửa sổ bằng cách nhấp vào biểu tượng giữa Biểu tượng phóng to trong cửa sổ. ở góc trên bên phải, nhiều người không muốn phải lặp lại hành động mỗi khi họ bắt đầu một chương trình.