Tin đọc nhiều
  • Tổng quan phần mềm HyperWorks (Phần 1)
    HyperWorks là nền tảng mô phỏng có kiến trúc mở toàn diện nhất cung cấp các công nghệ hàng đầu để thiết kế và tối ưu các sản phẩm một cách sáng tạo và có hiệu quả. HyperWorks bao gồm các công cụ mô hình hóa phần tử hữu hạn, phân tích và tối ưu hóa các cấu trúc, lưu chất, hệ đa vật thể, điện từ và vị trí ăng-ten, phát triển các mô hình cơ sở, phân tích các hệ đa môi trường. 
  • TỔNG QUAN VỀ HYPERWORKS
    HyperWorks  là nền tảng mô phỏng có kiến trúc mở toàn diện nhất cung cấp các công nghệ hàng đầu để thiết kế và tối ưu các sản phẩm một cách sáng tạo và có hiệu quả. Hyperworks bao gồm các công cụ mô hình hóa phần tử  hữu hạn, phân tích và tối ưu hóa các cấu trúc, lưu chất, hệ đa vật thể, điện từ và vị trí ăng-ten, phát triển các mô hình cơ sở, phân tích các hệ đa môi trường
  • ​Tìm hiểu về công cụ mô hình hóa HyperMesh
    Hypermesh là bộ tiền xử lý tiên tiến hàng đầu dành cho quá trình mô hình hóa có độ trung thực cao. Khả năng tạo lưới nhanh chóng và chất lượng chính là điểm cốt lõi của Hypermesh. Giải pháp mô hình hóa này cung cấp các công cụ lắp ráp mô hình tiên tiến hỗ trợ việc tạo và lắp ráp các mô hình phức tạp, ngoài ra việc mô phỏng các  chi tiết đa vật liệu  được hỗ trợ bởi các công cụ tạo, chỉnh sửa và hiển thị nâng cao. Quá trình thay đổi thiết kế được thực hiện thông qua mô hình lưới và biến đổi hình học. Hypermesh được hàng ngàn khách hàng trên thế giới sử dụng để tạo và quản lý mô hình của họ, với khả năng  tương thích với các phần mềm CAD phổ biến hiện nay và hỗ trợ các phần mềm CAE khác  làm cho nó trở thành một giải pháp hoàn hảo cho phần lớn các ngành và lĩnh vực
Hướng dẫn đăng ký thông tin và tải phần mềm HyperWorks 2017 Student Edition
Người dùng cần hoàn thiện các bước sau để tài về và cài đặt phần mềm HyperWorks 2017 Student Edition.
Phần mềm HyperWorks 2017 Student Edition
Altair cung cấp phiên bản HyperWorks 2017 Student Edition  miễn phí dành cho sinh viên phục vụ các công việc học tập nghiên cứu trong trường học. Phiên bản này có sẵn trên trang web của Altair, người dùng chỉ cần điền  thông tin theo form hướng dẫn trước khi  tải về dùng.
Hướng dẫn Import dữ liệu từ NX vào Hypermesh
Hai công cụ phần mềm NX và Hypermesh  luôn đi song hành nhau trong các công ty thiết kế về ô tô như Nissan hoặc rất nhiều công ty thiết kế  khác  của Nhật, Hàn, Mỹ, Ấn Độ… Vậy làm sao để có thể nhập dữ liệu từ NX và Hypermesh, bài viết này sẽ hướng dẫn  người dùng cách nhập dữ liệu từ NX và Hypermesh. Với công cụ Hypermesh mới nhất hiện này đã hỗ trợ tới phiển bản NX 11.0
Phân biệt các phương pháp tối ưu hóa trong CAE
Trong lĩnh vực mô phỏng phân tích kỹ thuật CAE thì không thể không nhắc đến công nghệ tối ưu hóa, công nghệ này đưa ra các dự đoán hình học phù hợp với điều kiện thực tế đầu vào. Công nghệ tối ưu hóa có nhiều phương pháp khác nhau như Shape, Size, Topology hoặc Topography.
Thiết kế và tối ưu hóa cấu trúc lưới dành cho in 3D với Altair Optistruct
Trong 20 năm qua, Altair tiếp tục phát triển công nghệ tối ưu hóa  tiên tiến, đặc biệt ở giai đoạn thiết kế concept, nơi phát triển các ý tưởng thiết kế sáng tạo. Và công nghệ tối ưu hóa hình học đã có sẵn trong Altair OptiStruct. Công nghệ tối ưu hóa này không phải là mới và trong nhiều năm qua Altair đã truyền bá và phổ biến công nghệ này trong một loạt các ngành công nghiệp và nó vẫn là lĩnh vực trọng điểm trong sự phát triển của hãng.