Solid Edge Technical Publications – Dễ dàng chia sẻ dữ liệu của bạn đến với khách hàng

Sử dụng các giải pháp xuất bản kỹ thuật của Solid Edge, các nhà thiết kế có thể nhanh chóng tạo ra nhiều loại tài liệu kỹ thuật - từ các hình…
12/09/2023

Mẹo kết xuất vật liệu trong Keyshot cho Solid Edge

     Kết xuất và hình ảnh chân thực từ các mô hình CAD cung cấp những cách tuyệt vời để giao tiếp và tiếp thị một sản phẩm trước khi bất kỳ…
30/01/2023

Solid Egde: Giải pháp giúp các Kỹ sư vượt qua mọi thách thức từ mô hình lắp ráp phức tạp

            Trên đây là một mô hình lắp ráp phức tạp trong Solid Edge. Mô hình hóa lắp ráp là một công nghệ và phương pháp được sử dụng bởi hệ…
30/01/2023

Điểm lại một số tính năng trên Solid Edge 2020

      Bản phát hành Solid Edge 2020 với rất nhiều tính năng được nâng cấp, mở rộng và phát triển một vài công cụ mới. Để đánh giá phiên bản…
30/01/2023