nx tips and tricks

NX Tips and Tricks: Công cụ kiểm tra chất lượng bề mặt

Phiên bản mới nhất NX 2312 đã có những cải tiến mới nhất đối với các công cụ đánh giá chất lượng bề mặt, đặc biệt là trong các đối tượng Face…
03/04/2024

Tips and Tricks phần mềm NX:  NX Sketch

Hôm nay, chúng ta sẽ xem xét một số cách để nâng cao hiệu suất của bạn trong môi trường phác thảo trên phần mềm NX bằng cách sử dụng một số…
08/08/2023

Phần mềm NX Tips and Tricks: Compare Body

Nếu bạn làm việc với các phiên bản khác nhau của cùng một sản phẩm, bạn có thể muốn biết những thay đổi nào đã được thực hiện giữa chúng. Điều này…
08/08/2023

Tính năng mới dành cho lập trình gia công CAM trên NX (6.2023)

Bản phát hành mới gia công CAM trên NX 23/06 đã ra mắt, bạn sẽ được trải nghiệm những tính năng mới cũng như những cải tiến được cập nhật, cho phép…
21/07/2023