Phần mềm WordPerfect Office X7 – Standard Edition

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: Liên hệ
Phần mềm PDF Fusion

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 1.556.170 VND
Phần mềm WinZip 20 Standard

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: Liên hệ
Phần mềm Corel Office

Corel

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 2.200.869 VND
Phần mềm Office 365 Business Premium 1 năm Subscription

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 3.392.260 VND
Phần mềm Office 365 Business Essentials

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 2.237.400 VND
Phần mềm Project 2016 SNGL Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 23.458.800 VND
Phần mềm Microsoft Visio Professtional 2016 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 12.045.800 VND
Phần mềm Visio Standard 2016 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 6.237.600 VND
Phần mềm Office for Mac 2016 Standard Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 9.311.200 VND