Cải thiện Năng suất và Chất lượng gia công CNC với Siemens NX CAM
Cải thiện Năng suất và Chất lượng gia công CNC với Siemens NX CAM
NX cung cấp một tập hợp đầy đủ các khả năng lập trình NC trong một hệ thống CAM duy nhất cũng như tích hợp một bộ các ứng dụng khác cho sản xuất. Những ứng dụng đó là thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu, lập trình đo … tất cả đều trên cùng nền tảng chung của NX.
Tin đọc nhiều
  • Cải thiện Năng suất và Chất lượng gia công CNC với Siemens NX CAM
    NX cung cấp một tập hợp đầy đủ các khả năng lập trình NC trong một hệ thống CAM duy nhất cũng như tích hợp một bộ các ứng dụng khác cho sản xuất. Những ứng dụng đó là thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu, lập trình đo … tất cả đều trên cùng nền tảng chung của NX.
  • Giải pháp số hóa của Siemens cho quá trình gia công CNC
    Siemens Industries Software là hãng cung cấp giải pháp số hóa hàng đầu thế giới hiện nay cho quá trình sản xuất. Công nghệ của Siemens cho phép các doanh nghiệp có thể tạo bản sao số của toàn bộ quá trình sản xuất thực tại, làm mờ đi danh giới giữa mô hình thực tại và bản sao số hóa.
  • Giải pháp lập trình gia công cho các trung tâm gia công CNC
    Ngày nay các công cụ lập trình gia công CAM cho các trung tâm gia công CNC đã và đang được sử dụng rất phổ biến với các doanh nghiệp, tuy nhiên việc lựa chọn giải pháp nào tối ưu nhất để giảm thiểu về mặt thời gian gia công, cải thiện tuổi thọ dao cụ và chất lượng bề mặt gia công của sản phẩm là vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm.
Cải thiện Năng suất và Chất lượng gia công CNC với Siemens NX CAM
NX cung cấp một tập hợp đầy đủ các khả năng lập trình NC trong một hệ thống CAM duy nhất cũng như tích hợp một bộ các ứng dụng khác cho sản xuất. Những ứng dụng đó là thiết kế sản phẩm, thiết kế khuôn mẫu, lập trình đo … tất cả đều trên cùng nền tảng chung của NX.
Giải pháp Số hóa toàn diện cho Gia công Khuôn mẫu (The Digital Twin of Production for CNC Machining)
Ông Cao Văn Lanh, Giám đốc Kỹ thuật Vietbay giới thiệu các Giải pháp số hóa toàn diện cho gia công khuôn mẫu tại Hội thảo chuyên đề “Chuyển đổi số trong Ngành công nghiệp Khuôn mẫu” do Cục Công Nghiệp - Bộ Công Thương, Công ty Vietbay cùng hãng Siemens Digital Industries Software Việt Nam phối hợp tổ chức 
Giải pháp lập trình gia công cho các trung tâm gia công CNC
Ngày nay các công cụ lập trình gia công CAM cho các trung tâm gia công CNC đã và đang được sử dụng rất phổ biến với các doanh nghiệp, tuy nhiên việc lựa chọn giải pháp nào tối ưu nhất để giảm thiểu về mặt thời gian gia công, cải thiện tuổi thọ dao cụ và chất lượng bề mặt gia công của sản phẩm là vấn đề mà các doanh nghiệp cần phải quan tâm.
Giải pháp số hóa của Siemens cho quá trình gia công CNC
Siemens Industries Software là hãng cung cấp giải pháp số hóa hàng đầu thế giới hiện nay cho quá trình sản xuất. Công nghệ của Siemens cho phép các doanh nghiệp có thể tạo bản sao số của toàn bộ quá trình sản xuất thực tại, làm mờ đi danh giới giữa mô hình thực tại và bản sao số hóa.