Hội thảo trực tuyến: Siemens xác định luồng kỹ thuật số trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng

18/10/2023

Tại Siemens, các luồng kỹ thuật số là lộ trình về quy trình làm việc dành riêng cho từng ngành. Họ kết nối kỹ thuật số tất cả các nhiệm vụ và quy trình trong chuỗi giá trị dựa trên những thách thức cần giải quyết và cung cấp nền tảng cho chuyển đổi kỹ thuật số nhằm cách mạng hóa cách phát triển, sản xuất và tối ưu hóa sản phẩm. Nghiên cứu CIMdata gần đây chỉ ra rằng đầu tư vào luồng kỹ thuật số trong hệ sinh thái của người dùng công nghiệp, khách hàng, nhà cung cấp và nhà cung cấp giải pháp của họ đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng nhanh chóng.

Tham gia webinar để tìm hiểu về sự phát triển nổi bật và cơ hội của kỹ thuật số trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng.

Chủ đề kỹ thuật số trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng

Trong hội thảo trực tuyến này, Todd Tuthill và Jim Roche sẽ hướng dẫn những người tham gia về cách triển khai ban đầu các giải pháp luồng kỹ thuật số hàng không vũ trụ có mục tiêu đã cung cấp các bằng chứng về giá trị và những bài học cần thiết. Họ sẽ hướng dẫn bạn về quá trình phát triển của luồng kỹ thuật số để trở nên nổi bật trong dấu chân giá trị cũng như xem xét các nghiên cứu điển hình về hiện thực hóa luồng kỹ thuật số, theo dõi bối cảnh dữ liệu lớn hơn vốn là cốt lõi của giá trị của luồng kỹ thuật số.

Chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng

Năm cấp độ trưởng thành trong chuyển đổi kỹ thuật số hàng không vũ trụ được nêu trong hội thảo trực tuyến.

  • Cấu hình
  • Sự liên quan
  • Tự động hóa
  • Thiết kế sáng tạo
  • Tối ưu hóa vòng kín

Xem hội thảo trực tuyến để có cái nhìn tổng quan về năm cấp độ trưởng thành trong chuyển đổi kỹ thuật số hàng không vũ trụ và để tìm hiểu xem ngành hàng không vũ trụ hiện đang ở đâu trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Nghiên cứu CIMdata sẽ giúp hoàn thiện kiến thức của bạn vì nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về tiến trình và thách thức của ngành mà các công ty đang phải đối mặt khi họ hướng tới chuyển đổi kỹ thuật số và thiết lập chuỗi kỹ thuật số hàng không vũ trụ.

Tham gia có sự góp mặt của các diễn giả

Jim Roche – Giám đốc Thực hành Hàng không và Quốc phòng

Jim Roche có hơn 30 năm kinh nghiệm trong việc phát triển sản phẩm và chuyển đổi sản xuất với tư cách là cố vấn chiến lược cho các chương trình PLM trên khắp Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Với tư cách là giám đốc thực hành quốc phòng và hàng không vũ trụ của CIMdata, ông tạo điều kiện cho sự hợp tác và mở rộng dấu ấn giá trị PLM trong và giữa những người tham gia chuỗi giá trị, đồng thời quản lý Nhóm hành động A&D PLM.

Todd Tuthill – Phó Chủ tịch phụ trách Chiến lược và Tiếp thị A&D

Todd Tuthill là phó chủ tịch chiến lược và tiếp thị hàng không vũ trụ và quốc phòng tại Siemens Digital Industries Software. Todd gia nhập Siemens vào tháng 6 năm 2022 sau hơn 30 năm làm việc trong ngành hàng không vũ trụ và quốc phòng. Nền tảng kỹ thuật của Todd là thiết kế hệ thống với vai trò lãnh đạo chương trình và kỹ thuật chức năng cũng như tầm nhìn mạnh mẽ về chuyển đổi kỹ thuật số. Sự nghiệp lãnh đạo hàng không vũ trụ của ông trải dài từ McDonnell Douglas/Boeing, Moog, Raytheon và Siemens. Kinh nghiệm của ông bao gồm tất cả các khía cạnh của chương trình A&D, bao gồm thiết kế, kỹ thuật hệ thống dựa trên mô hình, công nghệ phần mềm, phát triển sản phẩm tinh gọn, quản lý nhà cung cấp/đối tác và quản lý chương trình. Trong vai trò mới của mình tại Siemens, ông là người ủng hộ nhiệt tình cho sự tiến bộ của chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành A&D.

 

Đăng ký tham gia ngay tại đây:

 

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành