Giải pháp sản xuất thông minh – Smart manufacturing

30/01/2023

Sản xuất thông minh (Smart manufacturing) là một cách thức tiếp cận dựa trên công nghệ để làm gia tăng hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng và giảm chi phí sản phẩm thông qua các cách giải pháp bao gồm: Tạo ra môi trường sản xuất thông minh thông qua khả năng kết nối (Connectivity), khả năng trực quan hóa (visualization), khả năng thu thập (IIoT) và phân tích dữ liệu (Data Analysis) kết hợp trí thông minh nhân tạo (AI) và máy học (Machine learning).  Cho phép lập phương án sản xuất trên môi trường kỹ thuật số, Smart Logistic, thu thập dữ liệu thời gian thực và phản hồi vòng kín tự động. Thực hiện cải tiến các hoạt động hiện tại và đồng thời chuẩn bị cho sự đổi mới trong tương lai.

Siemens là đơn vị hàng đầu thế gới cung cấp hệ sinh thái giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp để thực hiện chuyển đổi sản xuất thông minh bao gồm các mô đun chức năng: 

    •  Cải tiến hệ thống sản xuất trên môi trường ảo (thiết kế và xây dựng mô hình ảo của hệ thống sản xuất, mô phỏng kịch bản sản xuất trên môi trừng ảo, kiểm tra đánh giá, tích hợp điều hành ảo thống sản xuất).
    • Cải tiến nhà máy sản xuất một cách nhanh chóng
    • Điều hành sản xuất thông minh với vòng lặp kết nối kín, dữ liệu thu thập và đánh giá theo thời gian thực kết hợp AI và Machine learning để dưa ra các quyết định.

Thứ nhất, khả năng thiết kế và mô phỏng hệ thống sản xuất ảo, Siemes cung cấp giải pháp giúp thiết kế và mô hình hóa toàn bộ hệ thống sản xuất bao gồm máy móc, robot, con người, dây truyền và các thành phần khác, sau đó có thể lập các quy trình sản xuất và mô phỏng để đánh giá trực quan quá trình sản xuất, đồng thời giải pháp cũng cho phép tích hợp hệ thống nhà máy ảo này với PLC để điều hảnh ảo quá trình hoạt động, đánh giá một cách tin cậy nhất trước khi lắp ráp hoặc thay đổi cải tiến nhà máy sản xuất. Điều này giúp cho doanh nghiệp có thể giảm thiểu các lỗi và chi phí.

Trong hệ thống giải pháp đã tích hợp sẵn các mô hình thiết bị nhà máy, Robot, … cho phép đẩy nhanh quá trình thiết kế và mô hình hóa. Đồng thời giảm thiểu thời gian lập trình thông qua việc lập trình và đánh giá hành vi làm việc của Robot, xe tự hành, con người …trên môi trưởng ảo.

Thứ hai, khả năng linh hoạt để tùy biến và cải tiến nhanh, thích ứng với yêu cầu mới, đưa ra các kịch bản sản xuát khác nhau và tối ưu hóa, đồng thời bao gồm hệ thống phản hồi khép kín giữa các khâu trong toàn bộ hệ thống sản xuất từ giai đoạn phát triển sản phẩm, kế hoạch sản xuất, điều hành sản xuất và sản xuất … Quá trình hợp tác làm việc của các bộ phận, cá nhân hoặc thậm trí của nhà cung cấp đều được tích hợp trên nền tảng số duy nhất, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, tức thời, minh bạch. Đây là một quan điểm rất quan trọng và khác biệt đối với sản xuất thông minh.

Nắm bắt hiệu suất trong giai đoạn sản xuất và hậu sản xuất, đồng thời sử dụng phản hồi đó để tạo ra một vòng cải tiến liên tục với các bộ phận thiết kế và kỹ thuật. Khi bạn nhận được phản hồi từ các hoạt động sản xuất, thông qua bản sao kỹ thuật số cho phép bạn hành động dựa trên phản hồi đó bằng cách so sánh hiệu suất dự đoán với hiệu suất thực tế và dựa trên thông tin chi tiết đó, thực hiện các điều chỉnh trong thiết kế thiết bị và quy trình sản xuất. Giải pháp của Siemens cung cấp giải pháp quản lý và diều hàn sản xuất (Manufacturing Operation management -MOM) như một bộ não của hệ thống kỹ thuật số cho phép kết nối các thành phần liên quan như con người, công cụ, quy trình qua đó điều hành quá trình thực thi sản xuất một cách liền mạch, hiệu quả.

Thứ ba, khả năng kết nối: Siemens cung cấp khả năng kết nối thông qua nền tảng đám mây với mục đích đầu tiên là chia sẻ dữ liệu sản xuất thông qua đám mây: dữ liệu nhà máy từ các hệ thống khác nhau (dựa trên thẻ, cơ sở dữ liệu quan hệ, ứng dụng doanh nghiệp, máy móc thiết bị) được thu thập và lưu trữ thành một cấu trúc dữ liệu thống nhất có thể được cấu hình với sự tổng hợp và khả năng đa chiều. Khả năng kết nối đám mây cũng đảm bảo phân tích KPIs sản xuất theo thời gian thực và hiệu quả, đánh giá và sắp xếp và tổ chức năng lực sản xuất giữa các nhà máy, lập kế hoạch bảo trì. Giải pháp cung cấp các thành phần để có thể kết nói dữ liệu từ hệ thống sản xuất chẳng hạn như Sensor, Scadar, IoT getway, các công cụ để lập trình ứng dụng Mendix. Với ứng dụng Lowcode và Nocode Mendix giúp cho các doanh nghiệp có thể phát triển nhanh các ứng dụng doanh nghiệp phục vụ kịp thời các yêu càu và chiến lược mới, phát triển tích hợp AI, machine learing để xử lý các vấn đề một cách hiệu quả nhất


Cuối cùng một yếu tố không thẻ thiếu trong thời đại kỹ thuật số đó là vấn đề an ninh mạng và an toàn dữ liệu, Siemens cũng cung cấp hệ thống bảo mật với nhiều lớp bảo mật khác nhau theo tiêu chuẩn bảo mật quốc tế IEC 62443, cho phép doanh nghiệp quản lý một cách an toàn nhất đối với hệ thống dữ liệu.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/Viber/Zalo/Whatsapp: 091 929 5520
Email: [email protected]
Website: www.vietbay.com.vn * www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành