Thủ thuật hữu ích: 10 phím tắt hàng đầu mà mọi người nên biết

30/01/2023


Sử dụng phím tắt có thể làm tăng năng suất của bạn, giảm căng thẳng lặp đi lặp lại và giúp bạn tập trung. Ví dụ: để sao chép văn bản, bạn có thể đánh dấu văn bản và nhấn phím tắt Ctrl C. Phím tắt nhanh hơn di chuyển bàn tay của bạn từ bàn phím, làm nổi bật bằng chuột, chọn sao chép từ menu tệp và sau đó quay lại bàn phím.
Dưới đây là 10 phím tắt hàng đầu mà chúng tôi khuyên mọi người nên ghi nhớ và sử dụng.

Ctrl C hoặc Ctrl Insert và Ctrl X

Cả Ctrl C và Ctrl Insert sẽ sao chép văn bản được đánh dấu hoặc một mục đã chọn. Nếu bạn muốn cắt một mục thay vì sao chép nó, nhấn Ctrl X. Hành động này loại bỏ văn bản hoặc mục và lưu trữ nó trong khay nhớ tạm cho bạn, thay vì chỉ sao chép nó vào clipboard trong khi để nguyên bản gốc.
Người dùng máy tính Apple có thể thay thế phím Ctrl cho phím command (cmd) trên máy tính của họ. Ví dụ, nhấn Cmd C sao chép văn bản được đánh dấu.

Ctrl V hoặc Shift Insert

Cả Ctrl V và Shift Insert sẽ dán văn bản hoặc đối tượng được lưu trữ trong khay nhớ tạm.
Trên máy tính Apple, hãy sử dụng Cmd V thay thế.

Ctrl Z và Ctrl Y

Nhấn Ctrl Z sẽ hoàn tác mọi thay đổi. Ví dụ: nếu bạn cắt văn bản, nhấn tổ hợp phím này sẽ hoàn tác việc cắt. Các phím tắt này cũng có thể được nhấn nhiều lần để hoàn tác hoặc làm lại nhiều thay đổi. Nhấn Ctrl Y sẽ làm lại hoàn tác.
Trên máy tính Apple, hãy sử dụng Cmd Z và Cmd Y để hoàn tác và làm lại.

Cắt văn bản và sau đó hoàn tác

Sử dụng trường nhập văn bản ở trên để đánh dấu một số hoặc tất cả văn bản và sau đó nhấn Ctrl X để cắt văn bản. Khi văn bản đã biến mất, nhấn Ctrl Z để hoàn tác việc cắt.
Mẹo: Nếu bạn đã làm ví dụ đầu tiên (cắt và dán văn bản) và bạn tiếp tục nhấn Ctrl Z, nó cũng sẽ hoàn tác thay đổi đó

Ctrl F

Nhấn Ctrl F sẽ mở trường Tìm, cho phép bạn tìm kiếm văn bản hiện được hiển thị trong bất kỳ chương trình nào hỗ trợ nó. Ví dụ: Ctrl F có thể được sử dụng trong trình duyệt Internet của bạn để tìm văn bản trên trang hiện tại. Nhấn Ctrl F ngay bây giờ để mở Tìm kiếm trong trình duyệt của bạn và tìm kiếm “lối tắt” để hiển thị từng phím tắt được đề cập trên trang này.
Trên máy tính Apple, hãy sử dụng Cmd F để tìm.

Alt Tab hoặc Ctrl Tab

Nhấn Alt Tab chuyển đổi giữa các chương trình đang mở di chuyển về phía trước. Ví dụ: nếu bạn mở cửa sổ trình duyệt và các chương trình khác đang chạy trong nền, hãy nhấn và giữ phím Alt rồi nhấn phím tab để chuyển qua từng chương trình đang mở.
Trên máy tính Apple thay vì sử dụng phím Alt, hãy sử dụng phím Command (Cmd). Ví dụ, Cmd Tab để chuyển đổi giữa các chương trình đang mở.
Mẹo bổ sung: Nhấn Ctrl Tab để chuyển đổi giữa các tab trong chương trình. Ví dụ: nếu bạn có nhiều tab đang mở trong trình duyệt Internet của mình, hãy nhấn Ctrl Tab để chuyển đổi giữa các tab.
Mẹo bổ sung: Thêm phím Shift vào Alt Tab hoặc Ctrl Tab sẽ di chuyển về phía sau. Ví dụ: nếu bạn đang nhấn Alt Tab và chuyển chương trình bạn muốn sử dụng, hãy nhấn Alt Shift Tab để quay lại chương trình đó.
Mẹo thêm: Người dùng Windows Vista, 7, 8 và 10 cũng có thể nhấn phím Windows Tab để chuyển qua các chương trình đang mở trong ảnh chụp màn hình đầy đủ của cửa sổ.

Ctrl Backspace và Ctrl Mũi tên trái hoặc phải

Lưu ý: Các phím tắt sau chỉ dành cho người dùng PC và không hoạt động trên máy tính Apple.
Nhấn Ctrl Backspace sẽ xóa một từ đầy đủ tại một thời điểm thay vì một ký tự đơn.
Giữ phím Ctrl trong khi nhấn mũi tên trái hoặc phải sẽ di chuyển con trỏ một từ cùng một lúc thay vì một ký tự tại một thời điểm. Nếu bạn muốn đánh dấu một từ tại một thời điểm, nhấn giữ Ctrl Shift, sau đó nhấn phím mũi tên trái hoặc phải. Lựa chọn được đánh dấu của bạn sẽ di chuyển một từ tại một thời điểm theo hướng đó.
Dưới đây là ví dụ về văn bản để giúp minh họa cách bạn có thể xóa nhiều từ cùng một lúc bằng cách sử dụng Ctrl Backspace. Nhấp vào bất kỳ đâu và sau đó nhấn Ctrl Backspace để xóa từng từ một thay vì một ký tự

Ctrl S

Trong khi làm việc trên tài liệu hoặc tệp khác trong hầu hết mọi chương trình, nhấn Ctrl S để lưu tệp đó. Sử dụng phím tắt này thường xuyên nếu bạn đang làm việc trên bất kỳ điều gì quan trọng trong trường hợp xảy ra lỗi, bạn mất quyền lực hoặc bất kỳ vấn đề nào khác có thể khiến bạn làm việc kể từ lần lưu cuối cùng.
Trên máy tính Apple, hãy sử dụng Cmd S để lưu tệp.

Ctrl Home hoặc Ctrl End

Ctrl Home sẽ di chuyển con trỏ đến đầu tài liệu và Ctrl End sẽ di chuyển con trỏ đến cuối tài liệu. Các phím tắt này hoạt động với hầu hết các tài liệu, cũng như các trang web.
Trên máy tính Apple sử dụng Command và Cmd và mũi tên lên để đến đầu tài liệu hoặc văn bản hoặc Cmd và mũi tên xuống để đến cuối tài liệu hoặc văn bản.

Ctrl P

Control P được sử dụng để mở bản xem trước bản in của trang hoặc tài liệu hiện đang được xem. Ví dụ: nhấn Ctrl P ngay để xem bản xem trước bản in của trang này.
Trên máy tính Apple, hãy sử dụng Cmd P để mở bản xem trước bản in.
Page Up, Spacebar và Page Down
Như bạn có thể đoán, nhấn phím lên hoặc xuống trang sẽ chuyển sang trang tiếp theo hoặc trang trước. Khi duyệt Internet, nhấn phím cách sẽ di chuyển thanh cuộn xuống một trang. Tương tự, Shift phím cách di chuyển thanh cuộn lên một trang.

Vui lòng liên hệ Vietbay để được tư vấn và hỗ trợ:
VIETBAY IT TEAM
Sales: [email protected]
Technical: [email protected]
Hotline: 091 929 5529
www.vietbay.com.vn | www.phanmembanquyen.com

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành