Bảo vệ hệ thống dữ liệu khi Microsoft kết thúc hỗ trợ Window Server và SQL Server 2008/2008 R2

Khách hàng sẽ ra sao khi Windows Server và SQL Server 2008/2008 R2 ngừng hỗ trợ? -  Không có cập nhật bảo mật: Bạn sẽ không có quyền truy cập vào các…
30/01/2023

Microsoft thông báo ngừng cung cấp SQL server 2017, thay thế bằng SQL Server 2019

Bắt đầu từ ngày 01/11/2019, Microsoft đã ngừng cung cấp bản SQL Server 2017. Thay vào đó là bản nâng cấp mới hơn SQL Server 2019. Với phiên bản mới này, khách…
30/01/2023

Ra mắt phiên bản mới Microsoft SQL Server 2017

Microsoft đã công bố phát hành phiên bản đầu tiên của SQL Server 2017. SQL Server 2017 hỗ trợ lớp 1 cho Linux bởi nó bao gồm các giải pháp có sẵn…
30/01/2023
Announcing SQL Server 2022 and pricing updates coming in January 2023 1

Thông báo ra mắt SQL Server 2022

Vietbay xin thông báo tới Quý khách hàng về sự ra mắt sắp tới của SQL Server 2022. Những cải tiến mới trong SQL Server 2022 bao gồm Kết nối đám mây,…
14/01/2023