Questa Memory Verification IP

Cách tốt nhất để tạo một System on a Chip (Soc) là với thiết kế IP. Dự án của bạn có thể có bộ điều khiển bộ nhớ và PHY nhận các…
10/08/2023
questa-verification-ip

Bắt đầu với Questa Verification IP cho các giao thức

Cách tốt nhất để tạo một System on a Chip (SoC) là với thiết kế IP: các khối thực hiện các chức năng phổ biến như giao diện với các bus tiêu…
10/08/2023