PADS Professional Premium – Giải pháp cộng tác và quản lý các phiên bản trong thiết kế PCB

Trong bài viết này tôi sẽ cho bạn thấy được tầm quan trọng của cộng tác và quản lý các phiên bản trong thiết kế PCB. Và tại sao Connect for PADS…
13/09/2023

PADS Professional Premium – Quản lý biến thể trong quy trình thiết kế PCB dễ dàng hơn

Quản lý biến thể trong quy trình thiết kế PCB một cách dễ dàng hơn với phần mềm PADS Professional Premium. Các sản phẩm điện tử ngày nay thường có các phiên…
13/09/2023