7 câu hỏi khi lựa chọn phần mềm mô phỏng CAE

Việc tìm được phần mềm mô phỏng CAE phù hợp với nhu cầu của bạn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Ví dụ như mô phỏng tính toán cấu trúc…
30/01/2023