NX Metrology – giảm tới 80% thời gian lập trình đo CMM

15/12/2023

Bằng cách mở rộng kỹ thuật số tại xưởng sản xuất giúp doanh nghiệp có sức mạnh cạnh tranh tốt hơn, hiệu quả sản xuất cao hơn và gia tăng lơi nhuận. Do đó, tại bài viết này, Vietbay sẽ giới thiệu đến bạn một giải pháp mới NX Metrology. Giải pháp này sẽ giúp cho các doanh nghiệp giảm tới 80% thời gian lập trình đo CMM.

Tìm hiểu thông tin chi tiết ngay dưới đây:

Lợi ích của nhà máy khi sản xuất theo hướng kỹ thuật

Một nhà máy sản xuất theo hướng kỹ thuật mang lại nhiều lợi thế mạnh mẽ bao gồm: 

1. Giảm thời gian xử lý bằng cách kết nối con người, thiết bị và toàn bộ quy trình bằng quy trình số hóa

2. Cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đúng thời hạn bằng cách dự đoạn và loại bỏ lỗ bằng cách sử dụng bản sao kỹ thuật số của sản phẩm, tài nguyên và toàn bộ quy trình của doanh nghiệp, đồng thời mở rộng và phát triển doanh nghiệp bằng cách triển khai các công nghệ tự động hóa mới chẳng hạn như:

 • Đo kiểm chất lượng sản phẩm trên máy (OMP-On Machine Probing)
 • Giải pháp NX CAM ON-Machine-Probing cung cấp giải pháp cho lập trình đo tự động và bao gồm các chức năng mở rộng cho mô phỏng đo và hiệu chỉnh bộ Post processing. Điều này hỗ trợ số hóa các hoạt động của máy tại xưởng sản xuất.

Chức năng chính của giải pháp NX Metrology

Giải pháp NX Metrology cung cấp công cụ để tự động hóa lập trình đo CMM cho máy CNC hoặc bất kỳ máy đo nào, bao gồm các chức năng chính:

 • Lập trình đo offline
 • Kết nối máy đo và thực hiện vận hành đo trên nền tảng phần mềm, đồng thời thu thập dữ liệu báo cáo về kết quả đo một cách tự động hóa
 • Tự động hóa tạo đường dẫn cho đầu đo thông co dữ liệu thông tin dung sai kích thước của sản phẩm với PMI hoặc Model Based Definition (MBD)
 • Tối ưu hóa các hoạt động thực hiện bằng việc cấu hình thư viện máy và các quy tắc của từng doanh nghiệp
 • Tính hợp với giải pháp quản lý vòng đời sản phẩm (PLM)
 • Tự động phát hiện các lỗi va trạm đầu dò
 • Tự động update chương trình đo khi có sự thay đổi thiết kế.
 • Giảm tới 80% thời gian lập trình đo dựa theo dữ liệu PMI và MBD
 • Dự theo tiêu chuẩn công nghiệp DMIS 5.2
Quy trình lập trình đo tự động hóa

Khả năng tương thích của giải pháp NX Metrology

Giải pháp NX Metrology có khả tăng tương thích với hầu hất các hãng máy đo như MCOSMOS, Mitutoyo, Renishaw, Hexagon, Zeiss, CMMEdiator…

Ngoài ra, giải pháp NX Metrology còn cho phép kết nối, điều hành và giám sát quy trình đánh giá chất lượng sản phẩm thông qua cổng mở UI, có thể xuất báo cáo thành các định dạng HTML, PDF, CSV, DML

Mẫu báo cáo kết quả

Source: Siemens

Liên hệ Vietbay để nhận được các gói ưu đãi đặc biệt: 

 

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành