Mô phỏng Robot và Vận hành ảo trong Process Simulate là gì?

30/01/2023

Process Simulate Robotics Simulation (Mô phỏng Robot trong Process Simulate)

       Process Simulate là một hệ thống phần mềm 3D để lập kế hoạch, mô phỏng và xác nhận các quy trình robot, lắp ráp và con người. Process Simulate cho phép người ta xác định quy trình sản xuất, lập trình robot, trình tự các hoạt động cơ học, xác định dòng nguyên liệu và lập kế hoạch hành vi logic của toàn bộ hệ thống.

       Nó hỗ trợ thiết kế các quy trình robot khác nhau, bao gồm quy trình tại chỗ (Hàn điểm, khoan & tán đinh), quy trình liên tục (Hàn hồ quang, sơn, xử lý kim loại, xử lý bề mặt), chăm sóc máy và lắp ráp. Có thể mô phỏng và xác nhận thiết kế của cell robot, công cụ, quy trình sản xuất để không có sự can thiệp cơ học giữa các bộ phận, robot và các nguồn sản xuất khác. Ngoài ra còn có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất bằng phần mềm để cải thiện tốc độ sản phẩm hoặc thời gian chu kỳ. Mã điều khiển robot có thể được tạo tự động từ phần mềm và có thể được sử dụng trong phần cứng tại shopfloor sau này. Quy trình tạo mã robot mô phỏng trong phần mềm đôi khi được gọi là lập trình ngoại tuyến (OLP) như một sự tương phản với lập trình robot trong shopfloor với phần cứng dạy học (còn được gọi là lập trình trực tuyến).

Tecnomatix

       Cuối cùng, mô phỏng có thể kết nối với PLC loại cao hơn và xác nhận toàn bộ điều khiển và hành vi cơ học của hệ thống trong một quá trình được gọi là vận hành ảo.

Virtual Commissioning (Vận hành ảo)

       Process Simulate Commissioning cung cấp một nền tảng tích hợp chung cho các lĩnh vực khác nhau tham gia vào vận hành thử thực tế của một zone / cell sản xuất (cơ khí và điện). Sử dụng Process Simulate Commissioning, người dùng có thể mô phỏng và xác nhận dây chuyền sản xuất tự động bằng cách sử dụng các chương trình robot thực tế và mã PLC thực, được kết nối cả với phần cứng thực tế bằng Bộ mô phỏng Siemens hoặc kết nối OPC hoặc kết nối với PLC ảo SIMATIC S7-PLCSIM Advanced, do đó cho phép môi trường vận hành ảo thực tế nhất.

Process Simulate Commissioning hỗ trợ hai cấu hình:

     –  Hardware in the loop (HiL): Cho phép khách hàng kết nối PLC vật lý (ví dụ: bộ điều khiển SIMATIX S7-1500) với Process Simulate để chạy thử

Robotics Simulation


–  Software in the loop (SiL)
: Cho phép khách hàng kết nối PLC ảo (ví dụ: SIMATIC S7-PLCSIM Advanced) với Process Simulate để chạy thử

Virtual Commissioning

 
 

Các tính năng có trong Robot Simulation và Virtual Commissioning

     –  Hỗ trợ nhiều nhà cung cấp robot

     –  Hỗ trợ nhiều PLC và HMI HW khác nhau (đối với phần cứng trong vận hành vòng lặp)

     –  Đối với Thiết bị Siemens, hỗ trợ kết nối trực tiếp tới H / W bằng giao thức PROFINET hoặc kết nối trực tiếp với PLC  ảo bằng PLCSIM Advanced. (Phần mềm trong vòng lặp)

     –  Định nghĩa chi tiết về hành vi logic với các thành phần thông minh.

     –  Ánh xạ tín hiệu.

     –  Các công cụ gỡ lỗi khác nhau cho rô bốt, mã PLC và mã HMI.

     –  Gỡ lỗi chế độ thủ công và tự động.

     –  Định nghĩa dòng nguyên liệu và xuất hiện nhiều bộ phận.

     –  Mô phỏng dựa trên sự kiện cho phép thử nghiệm các kịch bản thực tế.

     –  Tiệm cận ảo, ánh sáng, thuộc tính và các cảm biến khác

     –  Phát hiện va chạm.

     –  Thời gian ảo đảm bảo kết quả chính xác.

     –  Chế độ nhanh và chậm cho SiL để đánh giá chi tiết thời gian

     –  Xác thực chức năng an toàn của cell /dây chuyền.

 
Tìm hiểu thêm:
1. Tecnomatix Process Simulate & Plant Simulation – Đổi mới sản phẩm và tối ưu hóa quy trình sản xuất
2. Giải pháp xây dựng bản sao số nhà máy sản xuất, dây truyền sản xuất với Siemens Tecnomatix Plant Simulation
3. Giải pháp Mô phỏng sản xuất Siemens Tecnomatix Manufacturing Simulation

Liên hệ Vietbay để được tư vấn, hỗ trợ:
Vietbay CAD/CAM/CAE/PLM Team
Phone/ zalo: 091 929 5520
Email: [email protected]
Website: www.vietbay.com.vn * www.cadcamcae.vn * www.vietbay.edu.vn

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành